Företag i fokus:

Här håller eldsjälen Petra Jacob tal för ett bättre Södertälje

27880422-8C56-4597-88F9-C97FDB9062A0

Foto: Shamash Oyal.

Eldsjälen Petra Jacob får stort stöd från alla håll och kanter i sitt ideella arbete med barn och ungdomarna i Södertälje. 

Föregående vecka höll hon en föreläsningen inför ett 20-tal personer på initiativ av Sebastian Kvissberg, VD på Clean Drink Sverige.

Efter senaste tidens våldspiral tog Södertäljesonen, och medgrundare av Clean Drink, Sebastian Kvissberg intiativet att starta en namninsamling för att stötta Petra Jacob, grundaren av Lebi Skol IF.

Under onsdagskvällen på Hotel Clarion Sign i Stockholm, föregående vecka, inleddes det första kapitlet i herr Kvissbergs intiativ om att stötta Jacob, som för övrigt, värt att åter nämna, är nominerad till Aftonbladets Svenska Hjältar. Och under träffen på Clarion haglade berömmelsen från flera inflytelserika personer som tydligt ville visa Petra Jacob sitt stöd.

Petra Jacobs ideella verksamheten, Lebi Skol IF, verkar i socialt utsatta områden sedan början av år 2020. Efter det våld som Södertälje drabbats av uppmärksammades hon av Clean Drink-grundaren och Södertäljesonen, Sebastian Kvissberg, som beslutade att dra sitt strå till stacken.

Detta genom att starta en stor namninsamling för stötta eldsjälen i sitt ideella arbete med barn och ungdomar i Södertälje.

Under träffen på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Foto: Shamash Oyal

Telgenytt, som stöttar Jacob, var en av flera som var inbjudna till träffen på Clarion Sign i Stockholm under onsdagskvällen. Här satt advokater från de tunga byråerna från huvudstaden, elitidrottare, entreprenör i olika former, föreläsare, inflytelserika influensers, men även ett tiotal på videolänk som av olika anledningar inte kunde närvara. 

Här fanns en gemensam anda – att bidra till att ett bättre Södertälje, men i synnerhet att stötta Petra Jacob i hennes fantastiska arbete för stadens barn och ungdomar.

Till vardags jobbar hon heltid på Scania, men på sin fritid lägger hon hjärta och själ för barnen i de socialt utsatta områdena. 

Petra berättar hur hon under två och ett halv års kämpade för ett mer inkluderande Södertälje. Hennes mål är att fler barn och unga ska kunna ta del av idrottsrörelsen Lebi Skol If och därmed få en mer aktiv och meningsfull fritid efter skoltid i deras närområde.

– Vi har byggt upp en metod utifrån från barn, ungdomar och familjers behov och förutsättningar. Vår metod fångar upp dem som exkluderas av samhället idag. Vi har stärkt bostadsområdena och den lokala sammanhållningen. För mig är det Communtiy-change och något som Södertälje som stad verkligen behöver, säger Jacob under träffen på Clarion Sign i Stockholm.

Peter Jacob, grundare Lebi Skol IF. Foto: Shamash Oyal.

Hon startade verksamheten för cirka 2,5 år sedan i Lina Hages grundskolan med 40 barn och två ungdomsledare. Idag har hennes verksamheten expanderat till i Wasaskola i Geneta, Ronnaskolan och Fornbackaskolan och inkluderar över 250 barn i veckan genom organiserad och regelbunden träning med hjälp av 50 ungdomar.

Hur har stödet från er egna kommun varit?”, frågar en person ur åhörarna.

– Jag har haft dialoger med vår kommun och våra politiker under dessa år. De har tagit tid och lyssnat på mig och tagit del i hur vi jobbar samt vilken social impact vi skapar i de olika bostadsområden, men tyvärr har stödet från vår egna kommun inte varit lika starkt som jag önskat, säger Petra Jacob och fortsätter.

– Det är tungt och säga att intresset fram tills nu har varit större från andra kommuner än min egna. Många som har hört av sig och vill ta del av hur vi jobbar. Vår stad måste blir bättre på att förvalta framtidens ledare, eldsjälar och civilsamhälles aktörer. Nu har kommunen öppnat upp för dialog och det känns tacksamt, säger Petra Jacob

Hon passar även på att visa sin uppskattning till alla som tagit sig tiden till att ta sig till Stockholm för att visa sitt stöd. Men riktar fokus på att Södertälje befinner sig i ett läge där nya tankesätt behövs från kommunens alla led.

– Det förebyggande arbetet måste ta större plats och få högre prioritet hos politiker och vår kommun. Det är ett faktum att våra politiker och vår stad misslyckats i det förebyggande arbetet och resultatet är den ökade nyrekryteringen av unga barn. Det ska inte krävas människoliv för att fler ska vilja satsa på det långsiktiga förebyggande arbete, säger hon.

– Det satsat otroligt mycket på skolan vilket är fantastiskt, men det måste satsas lika mycket på barnen efter skoltid. Fler måste få möjlighet till inkludering och bra förebilder och här ligger inte Södertälje i framkant. Vi har fantastiska eldsjälar och jättebra organisationer som gör mycket bra. Men vår stad, kommun, politiker, fastighetsägare och näringslivet måste börja kroka arm med civilsamhällsaktörerna på riktigt, säger Petra Jacob.

Nu är henne stora önskan är att se större handlingskraft och vilja från kommunen, politikerna och näringslivet om att arbeta tillsammans för ett bättre och tryggare uppväxtvillkor för barn och unga.

– Det förebyggande arbetet har glömts bort och ett stort omtag måste bara göras, säger Jacob.

Petre Jacob och Sebastian Kvissberg. Foto: Shamash Oyal

Petra Jacob bygger osynliga broar mellan stadsdelarna i Södertälje. Hon skapar en samhörighet, trygghet och får ungdomar att samverka på ett sätt som tidigare inte existerat. Hennes insats är omfattade och det är ett under att hon klarar av arbetsuppgiften som flerbarnsmamma och heltidsanställd på Scania. 

Det blev tydligt för alla närvarande vad hon verkligen står för. Här står en stark kvinna och talar, men inte tänker på egen vinning. Här står en kvinna och inte enbart talar om vad som behöver göras i Södertälje – utan verkligen gör något åt saken på riktigt och är väldigt handlingskraftig.

Hon är en bra talare, folk lyssnar och berömmelsen haglade från alla inflytelserika personer som vill visa sitt stöd under träffen på Clarion Sign. Hade de närvarande under träffen haft hattar på huvudbonaden så hade de lyfts av för Petra Jacob.

Nu vill hon se starkare agerande från Södertälje kommun på flera håll för att vända den negativa trenden – men även stärka Södertäljes varumärke.

Läs även: – Petra nomineras till Svenska hjältar – ”Otroligt hedrad”

Sebastian Kvissberg, VD Clean Drink. Foto: Shamash Oyal.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 november 2022 12:59
Senast uppdaterad: 11 november 2022 12:48

Kommunen lanserar ny tjänst för att förbättra socialtjänsten

Södertälje kommun - FOTO.Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun tar ett steg framåt genom att introducera Första Linjen stöd, en ny tjänst som syftar till att göra det enklare för invånare att få stöd från socialtjänsten utan utredning.

Den 1 mars införs Första Linjen stöd som en del av Södertälje kommuns nya satsning för att förbättra tillgängligheten till socialtjänsten. Målet är att komma närmare målgrupperna och erbjuda hjälp och stöd innan problemen växer sig för stora.

– Vi behöver utveckla socialtjänsten och i högre grad satsa på förebyggande arbete, säger Viktoria Larsson som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

(Annonslänk)

Genom Första Linjen stöd kommer socialtjänsten att fokusera på förebyggande arbete, inklusive uppsökande verksamhet för ungdomar, föräldrastöd, familjerätt och stöd till både våldsutsatta och förövare. Många kommer att kunna få stöd utan att behöva gå igenom en formell biståndsprövning, både individuellt och i grupp.

Denna satsning är det första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för Södertälje kommuns socialtjänst. Det kommer att skapa en stabil grund och förberedelse inför den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft. Den nya lagen kommer att betona en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Vi vill vara väl förberedda när den nya lagen träder i kraft för att leva upp till de nya direktiven. Vår ambition är att vår nya organisation snabbare ska kunna ge insatser som inte kräver biståndsbedömning, men även vägleda personer i behov av mer omfattande stöd till att hamna rätt från början och säkerställa att de får den bästa hjälpen, säger Viktoria Larsson.

För de som behöver mer omfattande stöd kommer barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenenheten fortsätta att erbjuda sina tjänster. Detta inkluderar hantering av orosanmälningar, utredningar och biståndsprövning, precis som tidigare.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 08:30
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:12

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors