Företag i fokus:

Annons

Här håller eldsjälen Petra Jacob tal för ett bättre Södertälje

27880422-8C56-4597-88F9-C97FDB9062A0

Foto: Shamash Oyal.

Eldsjälen Petra Jacob får stort stöd från alla håll och kanter i sitt ideella arbete med barn och ungdomarna i Södertälje. 

Föregående vecka höll hon en föreläsningen inför ett 20-tal personer på initiativ av Sebastian Kvissberg, VD på Clean Drink Sverige.

Efter senaste tidens våldspiral tog Södertäljesonen, och medgrundare av Clean Drink, Sebastian Kvissberg intiativet att starta en namninsamling för att stötta Petra Jacob, grundaren av Lebi Skol IF.

Under onsdagskvällen på Hotel Clarion Sign i Stockholm, föregående vecka, inleddes det första kapitlet i herr Kvissbergs intiativ om att stötta Jacob, som för övrigt, värt att åter nämna, är nominerad till Aftonbladets Svenska Hjältar. Och under träffen på Clarion haglade berömmelsen från flera inflytelserika personer som tydligt ville visa Petra Jacob sitt stöd.

Petra Jacobs ideella verksamheten, Lebi Skol IF, verkar i socialt utsatta områden sedan början av år 2020. Efter det våld som Södertälje drabbats av uppmärksammades hon av Clean Drink-grundaren och Södertäljesonen, Sebastian Kvissberg, som beslutade att dra sitt strå till stacken.

Detta genom att starta en stor namninsamling för stötta eldsjälen i sitt ideella arbete med barn och ungdomar i Södertälje.

Under träffen på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Foto: Shamash Oyal

Telgenytt, som stöttar Jacob, var en av flera som var inbjudna till träffen på Clarion Sign i Stockholm under onsdagskvällen. Här satt advokater från de tunga byråerna från huvudstaden, elitidrottare, entreprenör i olika former, föreläsare, inflytelserika influensers, men även ett tiotal på videolänk som av olika anledningar inte kunde närvara. 

Här fanns en gemensam anda – att bidra till att ett bättre Södertälje, men i synnerhet att stötta Petra Jacob i hennes fantastiska arbete för stadens barn och ungdomar.

Till vardags jobbar hon heltid på Scania, men på sin fritid lägger hon hjärta och själ för barnen i de socialt utsatta områdena. 

Petra berättar hur hon under två och ett halv års kämpade för ett mer inkluderande Södertälje. Hennes mål är att fler barn och unga ska kunna ta del av idrottsrörelsen Lebi Skol If och därmed få en mer aktiv och meningsfull fritid efter skoltid i deras närområde.

– Vi har byggt upp en metod utifrån från barn, ungdomar och familjers behov och förutsättningar. Vår metod fångar upp dem som exkluderas av samhället idag. Vi har stärkt bostadsområdena och den lokala sammanhållningen. För mig är det Communtiy-change och något som Södertälje som stad verkligen behöver, säger Jacob under träffen på Clarion Sign i Stockholm.

Peter Jacob, grundare Lebi Skol IF. Foto: Shamash Oyal.

Hon startade verksamheten för cirka 2,5 år sedan i Lina Hages grundskolan med 40 barn och två ungdomsledare. Idag har hennes verksamheten expanderat till i Wasaskola i Geneta, Ronnaskolan och Fornbackaskolan och inkluderar över 250 barn i veckan genom organiserad och regelbunden träning med hjälp av 50 ungdomar.

Hur har stödet från er egna kommun varit?”, frågar en person ur åhörarna.

– Jag har haft dialoger med vår kommun och våra politiker under dessa år. De har tagit tid och lyssnat på mig och tagit del i hur vi jobbar samt vilken social impact vi skapar i de olika bostadsområden, men tyvärr har stödet från vår egna kommun inte varit lika starkt som jag önskat, säger Petra Jacob och fortsätter.

– Det är tungt och säga att intresset fram tills nu har varit större från andra kommuner än min egna. Många som har hört av sig och vill ta del av hur vi jobbar. Vår stad måste blir bättre på att förvalta framtidens ledare, eldsjälar och civilsamhälles aktörer. Nu har kommunen öppnat upp för dialog och det känns tacksamt, säger Petra Jacob

Hon passar även på att visa sin uppskattning till alla som tagit sig tiden till att ta sig till Stockholm för att visa sitt stöd. Men riktar fokus på att Södertälje befinner sig i ett läge där nya tankesätt behövs från kommunens alla led.

– Det förebyggande arbetet måste ta större plats och få högre prioritet hos politiker och vår kommun. Det är ett faktum att våra politiker och vår stad misslyckats i det förebyggande arbetet och resultatet är den ökade nyrekryteringen av unga barn. Det ska inte krävas människoliv för att fler ska vilja satsa på det långsiktiga förebyggande arbete, säger hon.

– Det satsat otroligt mycket på skolan vilket är fantastiskt, men det måste satsas lika mycket på barnen efter skoltid. Fler måste få möjlighet till inkludering och bra förebilder och här ligger inte Södertälje i framkant. Vi har fantastiska eldsjälar och jättebra organisationer som gör mycket bra. Men vår stad, kommun, politiker, fastighetsägare och näringslivet måste börja kroka arm med civilsamhällsaktörerna på riktigt, säger Petra Jacob.

Nu är henne stora önskan är att se större handlingskraft och vilja från kommunen, politikerna och näringslivet om att arbeta tillsammans för ett bättre och tryggare uppväxtvillkor för barn och unga.

– Det förebyggande arbetet har glömts bort och ett stort omtag måste bara göras, säger Jacob.

Petre Jacob och Sebastian Kvissberg. Foto: Shamash Oyal

Petra Jacob bygger osynliga broar mellan stadsdelarna i Södertälje. Hon skapar en samhörighet, trygghet och får ungdomar att samverka på ett sätt som tidigare inte existerat. Hennes insats är omfattade och det är ett under att hon klarar av arbetsuppgiften som flerbarnsmamma och heltidsanställd på Scania. 

Det blev tydligt för alla närvarande vad hon verkligen står för. Här står en stark kvinna och talar, men inte tänker på egen vinning. Här står en kvinna och inte enbart talar om vad som behöver göras i Södertälje – utan verkligen gör något åt saken på riktigt och är väldigt handlingskraftig.

Hon är en bra talare, folk lyssnar och berömmelsen haglade från alla inflytelserika personer som vill visa sitt stöd under träffen på Clarion Sign. Hade de närvarande under träffen haft hattar på huvudbonaden så hade de lyfts av för Petra Jacob.

Nu vill hon se starkare agerande från Södertälje kommun på flera håll för att vända den negativa trenden – men även stärka Södertäljes varumärke.

Läs även: – Petra nomineras till Svenska hjältar – ”Otroligt hedrad”

Sebastian Kvissberg, VD Clean Drink. Foto: Shamash Oyal.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 november 2022 12:59
Senast uppdaterad: 11 november 2022 12:48

De kämpar för rättvisa mot banken – ”Ingen hjälper oss”

k.n

De drabbade företagarna, Andreas Nayis och Mousa Kerimo.

Flera företagare och entreprenörers bankkonton har blivit spärrade av banker i Södertälje som bland annat SEB. Andreas Nayis och Mousa Kerimo är två av dem som blivit drabbade. I över ett år har entreprenörerna försökt hitta svar, men männen menar att banken lämnat dem utan svar. 

– Tyvärr har de fått oss att tror att det handlar om fördomar, säger entreprenören Mousa Kerimo till Telgenytt.

Det var ungefär ett år sedan som entreprenörerna Andreas Nayis och Mousa Kerimo upptäckte att deras konton tillhörande dess bolag blivit avstängda från SEB i Södertälje. Motivet ska enligt banken vara bristande kundkännedom, något som förvånar entreprenörerna som varit bankens kunder i 10-tal år. Männen trodde att de var ensamma om att ha blivit drabbade, men strax därpå kom de till kännedom att flera andra också blivit av med sina konton.

– Vi fick ett brev från SEB och de ville att vi skulle besvara frågor kring våra aktiebolag. De ställde en del frågor om transaktioner, men en del av våra bolag har inga transaktioner alls, förutom aktiekapitalet, säger Andreas Nayis, 39.

Entreprenörerna Nayis och Kerimo tillsatte i början advokater som skulle sätta banken till rätta och hjälpa männen att få tillbaks sina konton. Kort intill insåg dem att det nästan var omöjligt och att ärendet kan pågå i flera år. Gång på gång hävdar männen att de försökt komma i kontakt med SEB för att få svar på varför deras konton stängt ned, dock utan en utförlig kommentar från bankens håll.

 – Oavsett hur vi har svarat, oavsett vilka bolag det rör sig om, oavsett hur stora eller små transaktionerna är så har vi fått samma svar. Vi blir istället ständigt hänvisade vidare, men ingen hjälper oss i frågan, säger Andreas Nayis.

Banken har över ett års tid underlåtit att ge entreprenörerna svar på varför de stänger deras bankkonton.

Kan handla om diskriminering.

Entreprenören Mousa Kerimo suckar mitt under intervjun med Telgenytt och lyfter fram vad han tror att detta kan bero på.

– Tyvärr har de fått oss att tror att det handlar om fördomar. Enbart pågrund av att vissa personer med en viss bakgrund har blivit hårt drabbade. Vi har framfört att vi alltid vill göra rätt för oss och svarar mer än gärna på frågor om vad som anses inte stämma, oavsett om det är en fråga från banken eller en statlig myndigheten, säger Mousa Kerimo, 35.

Samtidigt vittnar flera andra företagare och bolagsägare i Södertälje att de upplever diskriminering från olika håll. Det är dock tabubelagt att gå ut i media eller yttra sig kring frågan rent generellt. Flera har därför valt att inte höra av sig till oss eller andra medier. 

Mousa och Andreas betonar båda att det kan röra sig om något större strukturellt.

– De har gett alla samma svar. Alla vars bankkonton blivit avstängda har fått svaret att det rör sig om  ”bristande kundekännedom och penningtvätt”, säger Andreas Nayis.

På frågan om varför de drabbas har bankkontoret ständigt hänvisat frågan vidare.

Bolaget hårt drabbat.

Pengar som inte kommer in till bolaget, fastigheter som inte går att säljas och en finansiering som inte kan hålla sig stadig länge till. Entreprenörerna Mousa och Anderas tror inte att deras bolag kommer klara sig om inte de kan ta del av bankkonton. 

– Vi har även försökt hitta andra lösningar genom att kontakta andra banker för att få öppna konton hos de, dock var det total tvärstopp. De vill inte ha oss som kund. Det är inte konstigt med tanke på vad SEB hänvisar till. Falska anklagelser som drabbar vår verksamhet väldigt hårt, säger Andreas Nayis 39.

Vid ett fall berättar Nayis om att de sålt bostäder till privatpersoner som hunnit flytta in och stadga sig.

– Personerna har fått lånelöften och gjort rätt för sig, men vår bank har då inte tagit emot pengarna och skickat tillbaka dem till kundens bank. Deras bank har i sin tur meddelat att de i princip inte ger bostadslån till lägenhetsköp från just vårt bolag. Så nu bor de i lägenheterna utan att de kan betala månadsavgiften då våra konton är spärrade, säger Nayis.

Andreas Nayis och Mousa Kerimo befann sig i SEBs lokala kontor i veckan och krävde svar, men ignorerades av banken.

Men i veckan rann bägaren över för entreprenörerna som klev in i SEBs lokala kontor i Södertälje och vägrade att lämna utan att först få svar på varför banken obefogat stängt ned alla deras konton. Polisen tillkallades till platsen som framförde att männens agerande inte var olagligt, men lämnade slutligen banken självmant. Ännu en gång utan svar.

Bankens beslut om att spärra deras företagskonton har i sin tur drabbat flera underentreprenören och många anställda som nu riskerar att inte få betalt.

– Vi har arbetat med dem i många år och de känner oss väl, så de har inte satt någon press på oss. Samtidigt var vi övertygade om att det skulle lösa sig för över ett år sedan. Jag menar, varför skulle det inte göra det, vi har alltid skött oss korrekt, säger Nayis.

Trots kompletta svar på alla transaktionsförfrågningar från banken togs beslutet att avsluta deras företagskonton – utan att lämna tillfredställande svar.

SEB i Södertälje har valt att inte yttra sig och hänvisar frågan vidare. 

Telgenytts chefredaktör, Sandy Doukhi.

Läs även – Bankdrama i centrala Södertälje – Polisen på plats 

Text:

Sandy Doukhi

Dela via:

Shares
Publicerad: 7 december 2022 04:00
Senast uppdaterad: 7 december 2022 03:07

Nya budgeten satsar långsiktigt – Vågar vi tro på det?

DSC_0007-2

Rosenberg (M), Godner (S), Greger (MP)

Föregående vecka presenterades det nya politiska styrets sin budget. Boel Godner (S), Alexander Rosenberg (M) och Lars Greger (MP) har äntligen kommit överens om hur pengarna ska spenderas under kommande mandatperiod. Historia skrivs och framtiden ser ljus ut när budgeten presenteras.

Äntligen kan vi se politiker som vill jobba på det allra sköraste som finns i samhället, våra barn och ungdomar. Satsningen ska göras på skola och förhoppningen är att det förebyggande arbetet får en möjlighet att startas upp. Allt för att arbeta och få till en förändring, i stället för att släcka bränder som börjar med rök. Målet är att arbetet ska börja innan röken får ta fattning. Förhoppningen ligger i att satsningen ska ge skolan de resurser som behövs för att kunna påbörja detta arbete.

En annan prioritet som går i led med det tidigare är riktningen för fritidsgårdar och platser för ungdomar att vistas på. Kanske får kulturkommittén en boost för att kunna fokusera på de ungdomar som hänger på fel platser. Även om det finns fritidsgårdar idag lockar de inte alla ungdomar, fler lokaler i kommunen ska möjliggöras.

(Annonslänk)

Målet är att skapa mer liv och rörelse”, enligt kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Detta säger du bra Godner, hoppas bara att det inte är tomma ord. Politiker över lag utlovar guld och gröna skogar, men beklagar sig själv en bit in på mandatperioden och framför ursäkter till varför löften inte har hållits.

Det presenteras även en storsatsning på arbetslösheten och detta går hand i hand med lågkonjunkturen som vi alla fått smaka på i väntan på huvudrätten och smällen som väntar år 2023.

En lågkonjunktur som kommer skaka om många hushåll med höjda hyresavgifter, skyhöga elpriser, förhöjda matpriser, höjda bränslepriser och mycket annat gott som knackar på dörren i väntan på att bli insläppta.

Glöm inte räntorna som ökar lite då och då. Till detta kommer inte inkomsterna höjas för att kompensera alla ökade utgifter.

Vi behöver lära oss begränsa intaget och leva snålt – eller ekonomiskt i schysstare anda.  

Text:

Helen Shabo

Dela via:

Shares
Publicerad: 6 december 2022 21:09
Senast uppdaterad: 6 december 2022 21:43

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

(Detta är ett betalt annonssamarbete)