Debatt
🕝 2 minuter
"RP: Vänta inte med fritidskortet för Södertäljes ungdomar"
Publicerad 18 maj 2023 06:00
Uppdaterad 17 maj 2023 22:53
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Bild: Pexels

Regeringen ger folkhälsomyndigheten samt ytterligare fyra myndigheter i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag om att införa en digital tjänst med ett fritidskort för barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll. Detta så att fler får möjligheten att delta i fritidsaktiviteter som annars väljs bort på grund av dålig ekonomi.

Ambitionen är att fritidskortet skall införas under 2024. Södertälje har dock inte råd med att vänta till att detta eventuellt införs 2024 och då endast för ungdomar vars familjer har kontakt med socialtjänsten.

Generalsekreteraren för Skolidrottsförbundet Jonas Leth skriver i Telgenytt: Tusentals barn i Södertälje kan bli utan idrott.

Jonas Leth beskriver en situation med högre räntor, dyrare matvaror och att allt fler barnfamiljer får svårt att få ihop vardagsekonomin. När föräldrarnas ekonomi försämras så kommer barnen i kläm, en SIFO-undersökning som skolidrottsförbundet beställt visar att många föräldrar redan har dragit ned på sina barns idrottsaktiviteter på grund av ekonomin, detta är inte bara socialt utsätta familjer, även vanliga medelinkomstfamiljer drabbas. 

Jonas Leth uppmanar oss lokalpolitiker att ta tag i situationen och hjälpa dessa ungdomar, föreningslivet och idrottsrörelsen. 

Realistpartiet förstår hur viktigt föreningslivet och idrotten är för Södertäljeborna och framförallt för våra ungdomar att få fler bra vuxna förebilder och meningsfull sysselsättning på sin fritid. Vi satsade därför mest av alla partierna på föreningslivet och idrotten i vårt budgetförslag som presenterades hösten 2022 för åren 2023–2024. 

Simon Isso, Lars-Göran Jonsson, Joakim Granberg (RP) skriver att Södertälje inte har råd att vänta på att Regeringen tar beslut i frågan. ”När föräldrarnas ekonomi försämras så kommer barnen i kläm”, skriver Realistpartisterna.

Forskning fastställer att unga som är delaktiga i sport och föreningslivet är mycket mindre benägna att delta i kriminalitet och missbruk, så det är en investering som återbetalar sig mångfalt att satsa på våra unga. 

Realistpartiet vill satsa ytterlige 7, 5 miljoner kronor årligen utöver majoritetens budgetförslag till extra insatser för våra föreningar och idrottsklubbar.
Vi vill prioritera klubbar och föreningar som satsar på aktiva åtgärder som läxhjälp, fadderprogram, nattvandring och andra åtgärder som bidrar till en tryggare tillvaro för våra ungdomar.

Realistpartiets förslag: Utökad fritidspeng upp till 1000 kr per barn som går i grundskolan.

Detta fritidskort ska inte enbart gälla de som behöver försörjningsstöd, alla barn som går i grundskolan ska ha rätt till en fritidspeng. Det finns många familjer som inte lever på försörjningsstöd men ändå har det tufft ekonomiskt och väljer bort kostnader i samband med idrott/aktiviteter för sina barn. Man ska enkelt kunna skicka in uppgifter om sina barn och i vilken förening/aktivitet de vill delta i så skall stödet betalas ut direkt till den berörda föreningen/aktiviteten med barnets uppgifter.

Exakt hur detta skall organiseras överlåter vi till fritidsförvaltningen, men stödet skall öronmärkas årligen. Vi räknar med att det kan bli aktuellt för cirka 5000 barn, med en uppskattad kostnad på 5 miljoner kronor.

Vi förslog åtgärden redan 2022 då vi såg problemet komma innan regeringens förslag lades. Vi ser även att behovet är här och nu och att Södertälje inte kan vänta till en eventuell peng 2024.

Vi uppmanar därför våra politiska kollegor i de andra partierna, och framförallt majoriteten, att vi tillsammans nu finner finansiering för att införa ett lokalt fritidskort redan nu. Södertäljes ungdomar behöver det redan denna sommar! 

Lars-Göran Jonsson (RP)
Joakim Granberg (RP)
Simon Isso (RP) 

Dela artikeln