🕝 2 minuter
Oenighet när färre hemtjänstaktörer föreslås
Publicerad 3 september 2023 18:55
Uppdaterad 3 september 2023 18:55

Arkivbild

I framtiden är målet för Södertälje kommun att endast ha två privata aktörer som utför hemtjänst. Denna intention framkommer från ett förslag som för närvarande diskuteras inom kommunen.

Vart fjärde år genomför Södertälje kommun en upphandling av hemtjänsten, vilken berör uppemot 2000 personer och ger både nya och befintliga aktörer möjligheten att ansöka om att vara hemtjänstutförare i kommunen. Nu önskar kommunstyrelsen minska antalet aktörer, men enighet har ännu inte uppnåtts i frågan.

Från Moderaternas sida, som sedan valet 2022 sitter i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, önskar man öka antalet privata aktörer och minska den kommunala andelen.

– Moderaternas ståndpunkt tidigare har varit att gå mot en större andel privata aktörer och ha en mindre andel i egen regi. Och det är det vi går in med i den här förhandlingen nu när vi sitter i majoritet, säger Moderaternas gruppledare Alexander Rosenberg i ett inlägg på sociala medier.

Under perioden 2018 till 2022 var Södertälje kommun själva, tillsammans med Attendo, Aros och Eveo, aktiva inom hemtjänsten. Inför den senaste upphandlingen 2022 uteslöts Aros på grund av juridiska skäl, medan miljardföretaget Attendo valde att avstå från att fortsätta verka inom hemtjänsten i kommunen, vilket Telgenytt var först med att rapportera.

Attendo lämnade hemtjänsten i Södertälje hösten 2022. Foto: Alexander Isa/Pressbild.

I oktober 2022, efter en lång upphandlingsprocess, fastställdes de aktörer som skulle bedriva hemtjänsten i Södertälje under de kommande fyra åren fram till 2026: Eveo, SAAND samt den kommunala hemtjänsten. Endast två av de fyra potentiella privata företagen lyckades säkra avtal, vilket resulterade i att kommunen stod med osålda avtal.

Nu föreslår kommunen att endast två privata hemtjänstföretag, vardera med en marknadsandel på 20 procent, ska få möjlighet att bedriva verksamhet i Södertälje. Till skillnad från tidigare, där de 40 procenten var uppdelade i fyra mindre delar – två på sju procent vardera och två på 13 procent.

Förslaget togs upp i kommunstyrelsen fredagen den 1 september, och inom kort förväntas besked lämnas angående ärendet.

Läs även: – KLART: Här är bolagen som utför hemtjänst i Södertälje

Dela artikeln