🕝 1 minuter
Miljardföretag överklagade kommunens beslut - Får avslag
Publicerad 16 november 2022 05:00
Uppdaterad 15 november 2022 22:47

Arkivbild.

I mars tidigare i år avslutade Telge Inköp upphandlingen, ”IT- Outsourcing”, och gavs till bolaget Fujitsu.

Beslutet överklagades av Tieto som medverkade i upphandlingen och ansåg att de orättfärdigt blivit lurade på affären. Nu har förvaltningsrätten meddelat sitt beslut.

”IT-Outsourcing” innebär i princip att en leverantör tar hand om kommunens IT istället för att göra det internt. När affären, som är värd flera hundra miljoner kronor, avslutades överklagade miljardföretaget Tieto beslutet och anklagade kommunkoncernen för att ha accepterat vinnaren Fujitsus ofullständiga anbud.

I överklagan framförde Tieto att kommunkoncernen borde ha ogillt Fujitsu anbud eftersom de inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav vid tidpunkten för anbudstidens utgång.

(Annonslänk)

Bland annat ska Fujitsu fått ändra sin anbud efter den 18 mars 2022, som var sista dag för inlämnande av anbuden till Telge Inköp. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av Tieto som ansökte om överprövning och yrkade rättelse om att en ny anbudsutvärdering ska genomföras – utan hänsyn av anbudet från bland annat Fujitsu.

Kommunkoncernen har i strid mot LOU använt det förhandlade förfarandet för att komplettera anbuden, inte bara justera dessa.”, skrev Tieto i överklagan till Förvaltningsrätten.

Men Tieto får inget gehör i domstolen. Nu har Förvaltningsrätten granskat ärendet och framfört att de avslår bolagets överklagan om rättelse och en ny anbudsutvärdering. Därmed ger domstolen Södertälje kommun rätt i ärendet.

”Det har inte kommit fram att kommunkoncernen har genomfört förhandlingarna med Fujitsu på ett sätt som strider mot LOU. Eftersom det inte har kommit fram omständigheter som utgör skäl för att ingripa i upphandlingen ska ansökan om överprövning avslås”, skriver Förvaltningsrätten i beslutet.

Läs även – Telge Inköp misstänkts för fusk i upphandlingar

Dela artikeln