Debatt
🕝 2 minuter
"DEBATT: Rosenbergs cykelparadis är på väg att spåra ur"
Publicerad 4 juli 2024 08:00
Uppdaterad 4 juli 2024 08:00
Kommunledningen vill göra Nygatan enkelrikad. Foto: Alexander Isa
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Kommunen vill göra Nygatan enkelriktad - "Skulle det här förslaget bli verklighet, kommer det bara leda till en ökad centrumdöd.", det skriver KD, L och SD i ett gemensamt debattinlägg.

Förslaget om att omvandla Nygatan till en enkelriktad väg är typiskt för de problem som vi ser i Södertälje. Återigen har ett centrumdödande beslut tagits av de “gröna” Moderaterna, allt för att göra Södertälje mer modernt, lite mer “attraktivt” och lite svårare för bilar att ta sig fram i centrum. Idéen om att göra Södertälje centrum anpassat för cykelvägar alá Berlin och Stockholm tyder på den politiska majoritetens mindervärdeskomplex, och i deras vision finns varken medborgardialog eller respekt för centrum med i beräkningarna.

Vi från den borgerliga oppositionen valde därför att sätta ner foten, och har på olika sätt uttryckt vårt missnöje med förslaget. Likaså har engagerade medborgare inkommit med skrivelser i kommunens lokaltidningar, och i valstugorna har bekymrade medborgare uttryckt sina åsikter.

Att majoriteten valde att gå vidare med förslaget att göra Nygatan enkelriktad anser vi är felaktigt. Trots förvaltningens simuleringar är det vår bestämda uppfattning att trafikflödet och trafiksäkerheten med detta beslut äventyras för att inte tala om den miljöpåverkan som påträffas när söderkommande trafikflöde numera behöver ta sig förbi Oxbacksleden och runt Turingegatan för att komma till den nordliga delen av centrumkärnan. Vi behöver inte heller poängtera ironin i att förslaget skulle kunna innebära fler partikelhalter som ett resultat.

"Ännu ett misskött politiskt experiment från den politiska majoriteten."

Skulle det här förslaget bli verklighet, kommer det bara leda till en ökad centrumdöd. Vi från KD, SD och L vill i stället att Södertälje centrum ska bli en levande stadskärna, i stället för att bli ännu ett misskött politiskt experiment från den politiska majoriteten.

På det spåret är det även värt att fråga sig om det verkligen finns ett akut behov att omvandla Nygatan för att tillgodose cyklisterna. Enligt den senaste rapporten Fakta om SL 2022 och länet från Trafikkontoret i region Stockholm sker 6 % av resorna i regionen med cykel. I samma rapport från 2019 var det 7 % från Regionen men bara 3 % i kommuner som Södertälje. Jämför det med andelen resor som görs med bil, vilket är 43 %. Vi vill gärna se fler välja cykeln framför bilen, men att främja cyklandet kan inte vara på bekostnad av ett levande centrum eller vanliga folk som behöver bilen för att få ihop sitt livspussel.

Det står svart på vitt, detta är inget förslag som Södertäljes invånare vill ha, företagare vill inte ha det, småbarnsfamiljer vill inte ha det och enda anledningen till att det riskerar att bli verklighet är att Alexander Rosenberg har drivit igenom det i tekniska nämnden, ivrigt påhejad av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vi uppmanar därför den politiska majoriteten att tänka om, och ger dem nu en chans till att förklara varför de går vidare med ett beslut som Södertäljeborna bevisligen inte vill ha, för visst värnar väl den politiska majoriteten om demokrati och göra folkets röst hörd?

Andreas Birgersson (SD)
oppositionsråd

Anna-Tuulia Syrjänen (KD)
gruppledare

Metin Hawsho (L)
gruppledare

Läs även: "DEBATT: Nygatan enkelriktas - Uppmanar till omprövning"

Dela artikeln