🕝 1 minuter
Då inleds arbetet med att göra Nygatan enkelriktad
Publicerad 9 juni 2024 05:00
Uppdaterad 9 juni 2024 05:00
Foto: Alexander Isa

Under onsdagens sammanträde i stadshuset togs beslut om Nygatans framtid. Redan i december påbörjas de första stegen i omvandlingen.

Nygatan ska bli ett grönare, säkrare och mer inbjudande stadsstråk. Ombyggnationen inkluderar cykelvägar, grönytor och enkelriktad biltrafik för att främja både sociala möten och hållbara transportlösningar.

- Nygatan är en central gata i Södertälje centrum som är i behov av en förändring då många upplever att stråket är otryggt och mindre trevligt. Dessutom finns det inget utrymme för cyklister att ta sig fram på gatan, säger Tinde Strand, trafikplanerare på Samhällsbyggnadskontoret.

Under tekniska nämndens sammanträde den 5 juni beslutades det att Nygatan ska omvandlas för att förbättra för cyklister och gående. Planen innefattar cykelvägar i båda riktningar, fler grönytor och nya samlingsplatser med uteserveringar. De befintliga träden, som inte mår bra, kommer att ersättas med nya som får bättre förutsättningar.

Redan i december startar en tillfällig omvandling för att snabbt skapa en tryggare och trevligare miljö. Med inspiration från Stockholm och Berlin kommer ny linjemålning, belysning och möbler att installeras. Biltrafiken blir enkelriktad för att skapa plats för nya trafikslag. Södertälje kommun lyfter fram Berlins lyckade koncept med enkelriktade vägar som ett föredöme.

- Nu ska vi på samhällsbyggnadskontoret fortsätta ta fram handlingar och underlag för att möjliggöra genomförandet av Nygatan som en enkelriktad stadsgata med nya grönytor. Preliminärt startar vi ombyggnationen av Nygatan år 2026, säger Tinde Strand.

Dela artikeln