🕝 2 minuter
Anställda på kommunen vittnar om en tystnadskultur
Publicerad 13 juli 2023 05:00
Uppdaterad 13 juli 2023 15:19

Foto: Alexander Isa

En kommuntjänsteman sparkades i juni efter att ha dömts för tagande av muta i tingsrätten. Domen har ännu inte vunnit laga kraft då hovrätten beslutat att pröva domstolens beslut. Nu rapporterar Lt om att flera kollegor i stadshuset talar om en tystnadskultur, dålig arbetsmiljö och en hög personalomsättning.

– Vi blev uppmanade att inte prata med honom och flera kollegor känner sig misstänkliggjorda. Det är skrämmande att se hur dåligt många mår, säger flera oberoende personer som tidningen talat med.

Mutan som tjänstemannen dömdes för bestod av speltider och sponsorpengar till sonens klubblag, samt ett padelrack till sonen från en företagare som var kopplad till den padelhall där tjänstemannens son arbetade under den aktuella perioden. Han fälldes för tagande av muta gällande padeltiderna och sponsorpengarna, men friades från anklagelsen om padelracket.

Locket på.

– Alla la locket på. Vi fick inte veta något internt, utan har fått läsa om det som hänt, säger personer från Samhällsbyggnadskontoret som Lt pratat med.

Kommuntjänsteman dömdes för tagande av muta i tingsrätten. Hovrätten har beslutat att granska tingsrättens beslut.

Efter domen vittnar flera kommunanställda om bristen på information som har lett till spekulationer eller ryktesspridning, rapporterar Lt. Dessutom anser flera att kommunen har hanterat situationen katastrofalt och vittnar om en tystnadskultur i stadshuset med dålig arbetsmiljö och en hög personalomsättning.

Konsultkostnader för över 17 miljoner.

I en granskning kunde Lt konstatera att cirka en tredjedel av personalen på Samhällsbyggnadskontoret utgörs av konsulter och att 75 procent av de anställda har slutat sedan förra året. Dessutom har kostnaderna för konsulter ökat avsevärt.

– Det är en verksamhet som är utsatt för konkurrens på arbetsmarknaden, det är den mest svårrekryterade delen av samhällsbyggnadskontoret. Så har det varit historiskt också, och därför har vi haft en stor del konsultstöd, säger högsta chef för samhällsbyggnadskontoret, Andreas Klingström, till Lt.

Under 2021 uppgick kommunens konsultkostnader för exploatering till 8,3 miljoner kronor. Denna kostnad fördubblades under 2022 och nådde 17 miljoner kronor. Enbart de fem första månaderna av 2023 har summan förvånansvärt nog redan överträffats och kan komma att passera över 30 miljoner kronor om det fortsätter i samma takt.

Läs även – Mutfallet tas upp i hovrätten – ”Sista ordet är inte sagt”

Dela artikeln