Företag i fokus:

Annons

KD: – En värdig omsorg på ålderns höst

äldre hemtjänst

Bild: Pixabay

Nyligen riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot Södertälje kommuns äldreboenden. IVO uppdagade brister när det gäller medicinsk kompetens, personalens kunskaper i svenska språket, läkemedelshantering och dokumentation.

Medarbetarnas medicinska och språkliga färdigheter är avgörande för att rätt tolka symtom och undvika livsfarliga missförstånd. Det är oacceptabelt att kommunen inte helt och fullt lever upp till en äldreomsorg som präglas av värdighet och trygghet.

Södertälje måste skruva upp kraven på att kunna tala och förstå svenska vid nyanställningar inom vård, omsorg och hemtjänst. Vår personal gör dagligen heroiska insatser, men behöver samtidigt kontinuerlig fortbildning i ett alltmer krävande arbete. Det handlar om att dels kunna göra karriär och söka befattningar med större ansvar, dels förbättra såväl den språkliga som medicinska kompetensen. Det ska också vara enkelt för alla medarbetare att dokumentera rätt genom användarvänliga digitala system.

Kristdemokraterna vill att Södertäljeborna ska kunna välja mellan fler äldreboenden och hemtjänstaktörer. Vi är övertygade om att en sund konkurrens på lika villkor sporrar till verksamheteter med ännu bättre kvalitet och ekonomi. Vi ser även framför oss ett ”trygghetsboende” – gärna utan biståndsbedömning – för äldre som inte vill eller kan bo kvar hemma, men är för ”pigga” för ett ordinärt boende.

Planeringen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Lina rullar på sakta men säkert. Parallellt vill vi utreda förutsättningarna för att spränga in seniorlägenheter eller ett äldreboende, gärna i extern regi, vid återuppbyggnaden av Lunakvarteret.

”Vi föreslår en mer stimulerande tillvaro vid våra boenden”

KD och regeringen öronmärker 50 miljoner för att motverka vår tids gissel – ofrivillig ensamhet – med civilsamhället som ovärderligt stöd. Staten skjuter även till 145 miljoner för hälsoinriktade äldresamtal. Målgruppen är personer utan hemtjänst eller särskilt boende.

Det finns även seniorer som inte alltid får den omsorg de behöver. Det kan resultera i undernäring, oro och ångest. Vi föreslår därför en mer stimulerande tillvaro vid våra boenden. Det kan handla om gemensamma måltider med olika rätter, trivselstunder, enklare fysiska övningar och framför allt en ökad kontinuitet i personalbemanningen – något som Ivo också tog upp i sin rapport.

Välbefinnandet kan stärkas på olika sätt, till exempel genom att utgå från det friska hos individen, ”språkavdelningar” där man efter ett liv i Sverige påminns om sina rötter, enheter specialiserade på psykisk ohälsa, fler kuratorer och tjänstgöring av certifierade vårdhundar.

Vi har även lanserat en ”kvalitetspeng”, det vill säga medel som både kommunala enheter och externa aktörer kan söka för att förverkliga efterlängtade men eftersatta insatser inom boende och hemtjänst.

KD förutsätter att majoriteten tar intryck av den statliga myndighetens kritik och snarast tar fram en åtgärdslista i syfte att göra omsorgen av äldre Södertäljebor ännu tryggare.

Anna Syrjänen (KD)
Andra vice ordförande, äldreomsorgsnämnden

Bo Siljebrand (KD)
Ersättare, äldreomsorgsnämnden

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 12 juni 2023 04:00
Senast uppdaterad: 12 juni 2023 09:55

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors