Företag i fokus:

Annons

Allvarlig kritik riktas mot kommunens äldreboenden

Hemtjänst äldre gammal

Foto: Pxhere.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar skarp kritik mot Södertälje kommun efter att ha upptäckt brister i den medicinska vården och behandlingen på äldreboendena. Nu kräver IVO att kommunen vidtar åtgärder senast den 22 juni för att komma till rätta med bristerna.

Inspektionen för vård och omsorg genomför just nu en nationell tillsyn av kommunala äldreboenden i hela landet som inleddes 2022. Syftet med granskningen är att bedöma om de boende får individuella bedömningar, om personalen har tillräcklig kompetens, om bemanningen är kontinuerlig, om vården dokumenteras korrekt, hur läkemedel hanteras och om de boende får rätt vård i livets slutskede.

När turen kom till Södertälje upptäckte IVO flera allvarliga brister på de kommunala äldreboenden.

Bristande kompetens hos personalen vid medicinska bedömningar samt otillräckliga språkkunskaper i svenska är några av de problem som framhävs. Dessutom framkommer att dokumentationen inte följer gällande regelverk och att det saknas kontinuitet i personalgruppen för att främja en god vård. Även läkemedelshanteringen bedöms som osäker för patienterna och vården i livets slutskede uppfyller inte kraven.

”Många livsavgörande bedömningar av patienter på SÄBO görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån. Tillgången till läkare som kan göra bedömningar fysiskt på plats är ibland otillräcklig”, skriver Inspektionen för vård och omsorg.

IVO har fört samtal med representanter för kommunens ledning som menar att de haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket har resulterat i ökad användning av bemanningssköterskor. Detta har i sin tur påverkat kontinuiteten negativt. Samtidigt påpekar IVO att det är kommunen, som den enskilda arbetsgivaren, som måste ställa krav vid rekrytering utifrån verksamhetens behov av kvalitet och kompetens.

Nu kräver myndigheten att Södertälje kommun agerar snarast för att åtgärda bristerna och förbättra den medicinska vården på äldreboendena innan den 22 juni.

(Annonslänk)

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 12 maj 2023 08:47
Senast uppdaterad: 12 maj 2023 08:47

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors