🕝 1 minuter
Utsläpp av 8000 liter popcorn i Mälaren
Publicerad 11 maj 2022 02:00
Uppdaterad 11 maj 2022 02:00

Foto: Kustbevakningen.

Under måndagen släppte Kustbevakningen ut 8 000 liter popcorn i Mälaren för att återskapa ett oljeutsläpp. Detta för att studera spridningen av ett oljeutsläpp i samarbete med SMHI.

”För att förbättra driftprognoser för utsläpp i Mälaren av olja eller andra skadliga ämnen.”, skriver Kustbevakningen.

I november förra året upptäcktes ett oljeutsläpp vid Underåsviken strax utanför Enhörna, norr om Södertälje. Oljans spridning beskrevs som tunn och därför var den svår att sanera när den spreds och spädes ut i Mälaren.

Syftet med övningen i veckan var att förbättra oljebekämpningen, och för att återskapa ett oljeutsläpp användes popcorn då det driver på ett likande sätt som olja.

Flygbild över popcornutsläppet i Mälaren. Foto: Kustbevakningen.

För att få till en likande miljö och kunna studera hur spridningen driver låg popcornet i vattnet i några timmar.

Sedan användes samma utrustning och samma metoder, som ett verkligt oljeutsläpp, för att bekämpa och plocka upp all popcorn från vattnet.

Under övningen deltog även Kustbevakningens flygplan för havsövervakning som släppte en AIS- sändare, för att följa utsläppets (popcornens) spridning och drift i realtid.

Utsläppet av popcorn skedde i farledskorsningen norr om Bornhuvud och berörde kommunerna Södertälje, Salem och Ekerö. 

Dela artikeln