🕝 1 minuter
Upprätta ett mästerskap i Södertälje i språk och matte
Publicerad 2 oktober 2023 11:00
Uppdaterad 2 oktober 2023 09:54

Foto: Alexander Isa

Södertälje är för många förknippat med att vara en idrottsstad. Vi har många topplag i olika idrotter och flera fina arenor att träna och tävla. Många barn och unga börjar tidigt träna och delta i olika idrottssammanhang. En del som tränar tävlar även aktivt och då individuellt eller i lag. 

Det finns dock de barn och unga som inte tränar och tävlar i idrott utan väljer att satsa den tiden på skolan, att utveckla sig och fördjupa sig i vissa skolämnen. Vi i Liberalerna vill därför ge högstadieelever en möjlighet att synas i tävlingar som utförs i andra sammanhang än i idrott genom att införa ett Södertäljemästerskap i skolämnena svenska, engelska och matematik i Södertälje.

På sikt ser vi gärna att fler skolämnen ingår i ett sådant Södertäljemästerskap. En lämplig årskurs för detta mästerskap vore årskurs åtta.

Metin Hawsho, Liberalernas gruppledare

I ett Södertäljemästerskap ges elever i högstadiet chansen att mäta sig mot varandra och tävla i prestation och kunskap i viktiga kärnämnen i skolan. 

Med tävlingen hoppas vi liberaler att vi kan lyfta intresset för att lära sig mer inom just svenska, engelska och matematik. Enligt flera mätningar finns det ett stort behov av det idag. Till exempel finns det brister i språkkunskaperna i svenska.

Genom ett Södertäljemästerskap lyfts ämnet upp och ett ökat intresse skapas för det.

Södertäljemästerskapet kan genomföras i olika steg för att öka intresse och deltagande. Förslagsvis har varje högstadieskola en tävling för sina åttondeklassare för att få fram finalister som i sin tur representerar sin skola i en slutgiltig final. Vinnarna premieras sedan på ett sätt som förvaltningarna finner lämpligt, förslagsvis genom en prisceremoni, stipendieutdelning och diplomutdelning.

LIBERALERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag:
att upprätta ett Södertäljemästerskap i skolämnena matematik, engelska och svenska för högstadieelever i årskurs åtta.

Metin Hawsho, Liberalerna
gruppledare

Dela artikeln