🕝 1 minuter
Kommunen stärker måltidsberedskapen inom vården
Publicerad 24 maj 2024 08:00
Uppdaterad 24 maj 2024 08:00
Foto: Alexander Isa

Vid samhällsstörningar måste maten på äldreboenden säkerställas. Det menar Södertälje kommun som nu arbetar för att stärka måltidsberedskapen inom vård och omsorg.

Kommunen arbetar aktivt för att förbättra måltidsberedskapen inom vård och omsorg, särskilt på äldreboenden. Frågan om hur maten ska hanteras vid en samhällsstörning diskuterades under en inspirationskonferens där chefer och medarbetare från olika boendeformer och verksamheter för personer med funktionsnedsättning deltog.

Under konferensen fick deltagarna lära sig mer om hur vård- och omsorgskontoret kan stärka sin måltidsberedskap. De fick även provsmaka närproducerad mat, inklusive en beredskapsrulle.

– Vård och omsorg är högst prioriterad målgrupp under en samhällsstörning. Vi har tagit fram planer och rutiner men vi behöver förbereda konkreta aktiviteter som att inventera lagerutrymme, lagerhålla livsmedel, förankra och öva. Det är också viktigt att vi har lokala matproducenter så att vi inte enbart är beroende av livsmedel som produceras långt bort från oss, berättade Sara Seing, kostchef och verksamhetschef för Matlust utvecklingsnod, i ett pressmeddelande.

Mathias Eriksson, kock och produktionsansvarig vid Mariekällgårdens kök, betonade att det är avgörande att kunna erbjuda anpassad mat även under kriser.

Måltidsverksamheten inom vård och omsorg är en samhällsviktig funktion som måste fungera året runt, även vid samhällsstörningar. Liksom elförsörjning, sjukvård och räddningstjänst är det viktigt att ha robusta planer för att hantera eventuella störningar och säkerställa att matleveranserna till äldreboenden och andra vårdinrättningar inte avbryts.

– Det är bra att vi har tagit fram planer och rutiner för kriser men det är också viktigt att vi förbereder oss mentalt. Den här dagen hoppas vi ska bidra till att våra boenden inspireras att jobba mer med matberedskap, sa Mats Karlsson, chef för vård- och omsorgsboenden. 

Dela artikeln