🕝 1 minuter
Tjänstemannens dom för mutbrott överklagas
Publicerad 8 maj 2023 18:09
Uppdaterad 8 maj 2023 18:20

Tjänstemannens försvarsadvokat, Jakob Lindgren.

En högt uppsatt kommuntjänsteman i Södertälje dömdes föregående månad för tagande av muta. Nu väljer försvarsadvokat Jakob Lindgren att överklaga tingsrättens beslut.

En kommuntjänsteman i Södertälje dömdes i april för att ha tagit emot muta. Mutan bestod av speltider och sponsorpengar till sonens klubblag samt ett padelrack från en annan företagare.

Tjänstemannen fälldes för tagande av muta gällande padeltiderna och sponsorpengarna, men friades från anklagelsen om padelracket. Nu överklagas domen till hovrätten för att pröva tingsrättens bedömning.

I överklagan framgår det att det har utretts att tjänstemannen spelat gratis, men motsätter sig åklagarens påstående om att det ska ha skett i den omfattning som påstås. Gällande punkten om sponsorpengarna framför försvarsadvokaten, Jakob Lindgren, att det inte finns något bevis för att sponsringen har något samband med klaganden i egenskap av tjänsteman.

Enligt Lindgren kan det få allvarliga konsekvenser för sponsringen av ungdomsidrotten om domen står fast, eftersom det kan vara oklart hur föräldrar kan agera utan att misstänkas för muta. Vidare skriver advokaten i överklagan att domen i detta kan gå emot den vanliga uppfattningen om vad föräldrar till barn i ungdomslag kan göra för att få sponsorer.

– Om tingsrättens dom står fast kommer ingen förälder som jobbar offentligt våga hjälpa ungdomsidrotten med sponsring. Risken är stor att det kommer innebära högre medlemsavgifter och att många barn inte kommer ha råd att idrotta, säger advokat Jakob Lindgren till Telgenytt.

Idag skickades överklagan till hovrätten, och inom kort förväntas ett beslut tas angående om domstolen kommer att ompröva ärendet eller inte.

Dela artikeln