🕝 1 minuter
Telge bidrar till mindre cancerframkallande utsläppt
Publicerad 2 mars 2023 13:04
Uppdaterad 2 mars 2023 13:04

Arkivbild

I augusti 2022 signerades ett unikt avtal mellan Söderenergi och Telge Återvinning. Nu har Telge Återvinning mottagit ett unikt verifikat som visar på att 988 kilo tungmetaller avskilts som bidrar till en lägre Co2-utsläpp.

Telge Återvinning har mottagit ett unikt verifikat från Söderenergi som visar hur mycket tungmetaller avfall innehåller och vilka nyttor avfallet kan generera. Under 2022 tog Söderenergi hand om nästan 15 000 ton returträ, varav 988 kg var tungmetaller, främst arsenik och krom. Verifikatet innehåller konkreta data om nyttorna som avfallet genererade, inklusive 56 000 MWh fjärrvärme och 988 kg avskilda tungmetaller som är cancerframkallande och kan orsaka reproduktionsstörningar och mutationer.

– Så vitt vi vet är vi först i världen med ett verifikat för spårbarhet i avfallsströmmarna. Ett verifikat som visar den miljö- och klimatnytta som vi skapar genom energiåtervinning av avfall, säger Jan Steinle Söderenergis bränslechef.

Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi och Vesa Hiltul vd för Telge Återvinning. Pressbild.

Samarbetet innebär att Telge Återvinning levererar returträ till Söderenerg som därefter ser till att det omvandlas till värme och el. Processen bidrar också till tungmetaller såsom krom och arsenik tas ut ur kretsloppet. För höga halter av krom kan ge upphov till cancer, mutationer eller reproduktionsstörningar. Arsenik är mycket giftigt för vattenlevande organismer och är klassat som cancerframkallande.

Verifikatet visar den miljö- och klimatnytta som skapas genom energiåtervinning av avfall och är det första i sitt slag i Sverige och möjligen i världen. Verifikatet ger en spårbarhet i avfallsströmmarna som Söderenergi tror kommer att bli en branschstandard i framtiden.

– Spårbarhet i avfallet med verifikat är något som vi tror att alla seriösa kunder kommer att kräva i framtiden. Vi tror att det kommer att bli branschstandard, säger Telge Återvinnings vd, Vesa Hiltul.

Dela artikeln