Södertälje kommun
🕝 2 minuter
"Vi riskerar att få en generation av analfabeter"
Publicerad 4 juni 2024 18:57
Uppdaterad 4 juni 2024 18:57
Lotta Edholm(L), skolminister. Pressbild

Regeringen tar krafttag mot den sjunkande läsförmågan bland svenska elever genom att avsätta 30 miljoner kronor till inköp av böcker för förskolor och skolor i Stockholms län. Nykvarn och Södertälje är två av de kommuner som får del av bidraget.

Senaste PISA-mätningen avslöjade en alarmerande trend: var fjärde svensk elev har svårt att läsa ordentligt. För att vända den negativa utvecklingen har regeringen infört flera åtgärder, däribland ett nytt statsbidrag från och med 2024. Detta bidrag syftar till att stärka läsförmågan genom att möjliggöra inköp av skön- och facklitteratur till landets förskolor och skolor.

– Nu ger vi huvudmännen bättre möjlighet att skapa ett eget förskolebibliotek, köpa in klassuppsättningar av skönlitterära verk eller fylla skolbibliotekens hyllor med lockande böcker, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har nu beslutat hur mycket varje kommun i Stockholms län kan erhålla. Totalt kommer kommunala förskolor och skolor i länet att kunna få upp till 30 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 200 000 nya böcker.

För Nykvarn innebär detta en tilldelning på 226 427 kronor, medan Södertälje får hela 1 462 394 kronor. Dessa medel är tänkta att användas för att köpa in både skönlitterära verk och facklitteratur, i syfte att inspirera och förbättra elevernas läsförmåga samt väcka deras läsintresse.

Med denna satsning hoppas regeringen och Skolverket kunna bidra till en positiv förändring och ge eleverna bättre förutsättningar för framtida studier och livslångt lärande. Förskolor och skolor i Nykvarn och Södertälje står nu inför möjligheten att kraftigt utöka sina boksamlingar och därigenom erbjuda sina elever en rikare och mer varierad läsupplevelse.

- Om vi inte vänder läskrisen riskerar vi att få en generation av funktionella analfabeter. Därför storsatsar vi nu på att öka lästiden och minska skärmtiden, säger skolminister Lotta Edholm.


Dela artikeln