🕝 1 minuter
Södertäljebo får rätt till plats på Stockholms universitet
Publicerad 18 juli 2022 07:00
Uppdaterad 18 juli 2022 01:18

Foto: Alex Ataseven.

En kvinna från Södertälje nekades plats på en utbildning vid Stockholms universitet inför höstterminen 2022.

Beslutet överklagades till högskolans Överklagandenämnd som nu ändrar beslutet och ger henne rätt, efter en antagningstvist, till en plats på universitetet.

Hon arbetar idag på en skola i Södertälje och ansökte inför höstterminen 2022 till ”Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen”, VAL, vid Stockholms universitet.

Men universitetet bedömde att hon inte uppfyllde behörigheten till utbildningen. Däremot ansågs hon vara behörig när hon ansökte om utbildningen hösten 2021. Den gången tackade kvinnan nej av personliga skäl.

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till lärare som jobbar som förskollärare eller lärare, men saknar examen.

Kvinnan har 11 års erfarenhet som undervisande lärare, vilket hon har dokument på, och även studerat idéhistoria vid Stockholms universitet samt utbildat sig till Waldorflärare.

När hon vid ett andra tillfälle sökte till utbildningen ansåg Stockholms universitet att hon inte uppfyllde behörigheten vilket hon överklagade.

Nu ger högskolans Överklagandenämnd kvinnan rätten på sin sida och häver universitet tidigare beslut.

Överklagandenämnden för högskolan undanröjer det överklagade beslutet och visar
ärendet åter till Stockholms universitet för fortsatt handläggning.
”, framgår det i beslutet.

Dela artikeln