🕝 1 minuter
Södertälje kommun erbjuder praktikplatser för blivande ingenjörer
Publicerad 28 oktober 2023 19:00
Uppdaterad 28 oktober 2023 19:37

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommunkoncern medverkar nu i praktikprogrammet Tekniksprånget, där kommunen erbjuder två platser för teknikintresserade ungdomar under våren 2024. Syftet är att locka fler unga i kommunen till ingenjörsyrken.

Tekniksprånget är ett initiativ från Sveriges arbetsgivare och regeringen. Programmet riktar sig till elever under 21 år som går sista året på gymnasiet eller nyligen tagit studenten. För att vara behörig krävs godkända betyg i matematik 3c, kemi 1 och fysik 1.

De två praktikplatserna på fyra månader erbjuds på Södertälje kommuns samhällsbyggnadskontor. Här får deltagarna en inblick i olika ingenjörsyrken som är avgörande för samhällsutvecklingen, till exempel planarkitekter, trafikingenjörer och byggingenjörer.

Intresserade uppmanas ansöka senast den 6 november. Besked om praktikplats lämnas före jul, och praktiken pågår under februari till maj 2024.

Ansökan görs via Tekniksprångets webbplats.

Skribent: Lucas T.

Dela artikeln