Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Slussprojektet: - "Medvetna om att vi stört närboende"
Publicerad 10 oktober 2023 16:48
Uppdaterad 10 oktober 2023 16:55

Foto: Trafikverket

Arbetet med Södertälje sluss och kanal är i full gång med planerad färdigställande 2026. De nya anläggningarna förväntas inte bara förbättra transporteffektiviteten utan även öka sjösäkerheten.

Arbetet med att förnya Södertälje sluss och kanal går framåt i full fart. Denna omfattande projekt innefattar spontningsarbete, konstruktionen av en ny sluss, broar, krönbalkar och anläggande av gång- och cykelvägar, allt i olika etapper. Den förväntade slutförandetiden är satt till 2026.

De förbättrade sluss- och kanalanläggningarna förväntas ha en positiv inverkan på godstransporterna i regionen, med ökad hållbarhet och effektivitet som huvudfokus. Genom att möjliggöra passage för större fartyg på farleden förväntas även avlastningen av vägnätet, vilket stöder målet att överföra en större del av godstransporterna till järnvägar och sjöfarten.

Pågående spontningsarbete vid Saltsjöbron. Foto: Trafikverket.

För närvarande pågår intensiva och högljudda arbeten i den södra kanalen, och dessa förväntas avslutas under oktober.

– Vi är medvetna om att vi stört närboende och vill passa på att tacka för allas förståelse, säger projektledare Tobias Kednert.

I början av september meddelade Trafikverket att Slussbron stänger i tre år i samband med arbetet och förväntas att öppna återigen under 2026.

Över 2000 fordon passerar Slussbron varje dag. Foto: Trafikverket

Senare under hösten kommer en annan entreprenör från Sjöfartsverket att fortsätta sina projekt i den södra kanalen. Deras huvuduppgifter kommer att omfatta markarbete och betonggjutning.

Dessutom kommer de att behöva borra ett tiotal stag för att installera hamnspecifik utrustning, såsom fendrar och pollare. Även om ljudnivån kan förväntas minska kommer arbetet i området att pågå fram till hösten 2025.

Läs även: – Så kommer nya området vid Maren och slussen se ut

Dela artikeln