🕝 1 minuter
SENASTE NYTT: Domstol fastslår beslut om Marenbygget
Publicerad 11 februari 2023 15:44
Uppdaterad 11 februari 2023 15:44

 Bild/Illustration: Fojab

Byggplanerna om ett 16 våningar högt hotell vid Marenplan mötte motstånd. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, men får avslag – igen.

Kulturhistoriska Föreningen och Föreningen Vårda Södertälje framförde sina synpunkter till Södertälje kommun, men när de inte fick gehör vände de sig till domstol.

”Södertäljes stadskärna är ett trevlig litet centrum med max 9 våningar (Kringlanhuset). Att lägga ett 16 våningars hotellbygge på den i särklass bästa tomten gagnar ingen, speciellt inte Södertäljeborna”. Det menade Kulturhistoriska och Vårda Södertälje som överklagade beslutet om Marenplanerna till Mark- och miljödomstolen.

När de fick avslag valde de då att ta ärendet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelar sitt beslut – domstolen väljer att inte bevilja prövningstillstånd.

 Bild/Illustration: Fojab

Enligt Håkan Buller(S), som Länstidningen talat med, innebär detta att fastighetsägaren nu kan söka bygglov samt att ett möjligheterna för att ett nytt överklagande ser litet ut. Ett beslut som han anser vara oerhört viktigt i processen.

– Vi har ett väldigt demokratiskt system och det finns möjligheter att överklaga bygglov också. Men när det finns en framtagen detaljplan och bygglovet följer den planen är möjligheterna att komma framåt med ett nytt överklagade litet, säger Håkan Buller (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, till Lt.

Läs även: – Sju restauranger har skrivit avtal med projektet vid Marenplan

Dela artikeln