🕝 1 minuter
Scanias kvartalsrapport - "Den bästa i företagets historia"
Publicerad 1 september 2023 10:18
Uppdaterad 1 september 2023 10:20

Foto: Pressbilder

Scania imponerar med kraftig tillväxt i tufft marknadsklimat. – Det är det bästa kvartalet någonsin i företagets historia, säger Christian Levin, vd för Scania, till SVT.

Scania fortsätter att bevisa sig som en stark aktör på marknaden för lastbilar och bussar genom att prestera imponerande resultat under andra kvartalet 2023. Företaget har mött utmaningarna på marknaden med framgång genom att visa på ökad efterfrågan och leverans av sina produkter.

Nettoomsättningen för Scania ökade med hela 36 procent och nådde 51,0 miljarder kronor under andra kvartalet 2023, jämfört med 37,4 miljarder kronor under samma period föregående år. Även den justerade rörelsemarginalen ökade betydligt, och vid 13,6 procent har företaget ökat sin lönsamhet. Scania har effektivt hanterat volymer, prissättning, produktmix och valutaeffekter, vilket har bidragit till den positiva utvecklingen.

– Scania presterade starkt, med en ökning av både leveransvolym och service-affären. Vårt justerade rörelseresultat ökade till rekordnoteringen 7,0 miljarder kronor, säger Christian Levin, i ett pressmeddelande.

En annan viktig framgångsfaktor för Scania är deras satsning på hållbara transportlösningar. Leveranserna av nollutsläppsfordon, Zero Emission Vehicles (ZEV), ökade med 9 procent till 71 fordon under det andra kvartalet. Serviceverksamheten var inte heller oväsentlig i framgången, med en ökning på 13 procent justerat för valutaeffekter.

Orderingången ökade med 9 procent och nådde 19 780 fordon under andra kvartalet. Detta bekräftar Scanias popularitet och starka ställning på marknaden, där deras produkter fortsätter att vara eftertraktade.

– Affärsklimatet är utmanande och vi har börjat att se en trend med något lägre aktivitet på vissa marknader men den totala efterfrågan på Scanias lastbilar ligger kvar på en hög nivå på våra viktigaste marknader, säger Christian Levin.

Dela artikeln