🕝 2 minuter
Så ska kommunen stärka arbetet med hygien inom vården
Publicerad 1 juli 2024 05:00
Uppdaterad 1 juli 2024 05:00
Foto: Södertälje kommun

Nya metoder har införts för att förbättra hygienrutiner inom vård och omsorg. – Alla vet egentligen att hygien är viktigt, men i vardagsstressen kan man ibland glömma bort sig, säger Eva Jaehnke.

Södertälje kommun satsar på att förbättra hygienstandarden inom vård och omsorg. I våras köpte omsorgskontoret in en hygienlåda som redan har använts av sju olika enheter. Denna låda, tillsammans med speciell handsprit, visar tydligt om händerna har rengjorts korrekt. När händerna placeras i lådan, syns rena partier som blå medan smutsiga partier visas som bruna.

– När verksamheten använder lådan blir det ofta en ögonöppnare. Det är ett sätt att visa att trots att man har tvättat sig och använt handsprit har man kanske missat tummen och nagelbanden, säger Eva Jaehnke, yrkeslärare inom vård och omsorg.

Hygienlådan är ett nytt verktyg som använder ett särskilt handdesinfektionsmedel med tillsatt kontrast. Detta gör det möjligt att visuellt kontrollera om några delar av händerna har missats vid rengöringen. Denna metod hjälper personalen att bli mer medveten om sina hygienrutiner och säkerställer att de följer höga standarder.

Enligt omsorgskontoret genomförs årliga utbildningar i basala hygienrutiner för att säkerställa att all personal är uppdaterad och följer de bästa praxis. Hygienarbetet tar aldrig paus utan pågår kontinuerligt, dygnet runt, året runt, för att skydda både personal och vårdtagare.

– Att tvätta händerna är inte bara en fråga för de som jobbar i vård och omsorg. Det är viktigt att alla tvättar händerna för att hålla nere smitta på alla platser. Förskolan, jobbet och inte minst när man besöker äldre och sköra. Hygien var högaktuellt under pandemin, men att tvätta händerna är viktigt varje dag, flera gånger om dagen, säger Pernilla Andreason, kvalitetschef.

Med dessa nya metoder och kontinuerlig utbildning strävar Södertälje kommun efter att upprätthålla och förbättra hygienstandarden inom vård och omsorg, vilket i sin tur bidrar till en säkrare och hälsosammare miljö.

Hygienlåda som används av sju olika enheter. Foto: Södertälje kommun
Dela artikeln