Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Så kommer nya området vid Maren och slussen se ut
Publicerad 10 april 2023 20:17
Uppdaterad 10 oktober 2023 16:35

Slussholmen. Visionsskiss: Systra.

Sommaren 2022 fick PEAB uppdraget att bygga klart arbetet med Slussholmen efter den tidigare entreprenören. Nu presenterar kommunen visionsskisser för hur området kan se ut när det står färdigt i framtiden.

Slussholmen Södertälje kommer att bli en plats för alla invånare och besökare med flera nya faciliteter. Bland annat en bryggpromenad längs vattnet, restaurang- eller caféverksamhet och en hängmatta som går ut över vattnet.

”På Lotsudden kommer det även att bli någon form av café/restaurangverksamhet, och platsen runtom kommer fortsatt vara offentlig även för de som inte köper något i restaurangen. Här kommer också en bit av den naturliga strandkanten bevaras, även om bad inte är lämpligt i Maren.”, skriver Södertälje kommun på sin hemsida.

Området blir en plats för goda möjligheter för rekreation och avkoppling, samtidigt som tusentals båtar slussar igenom Nordens största handelssluss precis intill.

Café/restaurangverksamhet på Lotsudden. Visionsskiss: Nyréns arkitekter.

En bryggpromenad som är bredare än den nuvarande bryggan kommer att byggas och en amfiteater med trappor kommer att erbjuda sittplatser för besökare med Maren som utsikt.

Visionen om en ny park i området har funnits sedan år 2014 och 2015 började de första skisserna. Den detaljplanen som visar hur Slussholmen kommer att se ut är just nu under utveckling och kommer att läggas ut för samråd senare i år. Med fokus på en synliggjord kulturmiljö, platser för alla – särskilt för barn, parkvänliga trafikförutsättningar och ökad vattenkontakt och tillgängliga grönytor så kommer Slussholmen att bli en uppskattad plats i Södertälje.

Det nya Slussholmen kommer att samordnas med arbetet som pågår vid Maren, där ett nytt hotell byggs och Marenplan förnyas.

Amfiteatern vid Maren med gradänger ger många sittplatser med utblick över vattnet. Visionsskiss: Systra. 

Hängmattor över vattnet var ett av önskemålen som kom fram under medborgardialoger med invånare. Visionsskiss: Systra. 

Vision över hur det nya Slussholmen kan se ut på vintern. Visionsskiss: Systra

Dela artikeln