🕝 1 minuter
Risk för fusk vid försäljning av kommunens mark
Publicerad 21 december 2023 15:37
Uppdaterad 21 december 2023 15:47

Arkivbild

Södertälje kommuns exploateringsenhet har tidigare varit bemannad av kommunanställda, men numera sköts all drift av en enda konsultfirma – Svefa. Tidigare anställda varnar, enligt Lt, för risk att oegentligheter kan förekomma.

Som LT nyligen rapporterat har exploateringsenheten haft stora bemanningsproblem, vilket lett till att konsulter nu utgör hela enheten förutom 1,5 kommunanställd. Men den stora farhågan är att kommunen lagt ut hela enhetens verksamhet på en enda konsultfirma, Svefa.

– Man har lagt alla ägg i samma korg och finns det ett ruttet ägg inom konsultfirman kan de göra i princip vad som helst utan att någon på kommunen skulle märka det, säger en tidigare anställd till LT.

Tidigare har enligt uppgift flera kommunanställda arbetat parallellt med konsulter inom varje projekt för att minska risken för oegentligheter. En konsultfirma gjorde värderingar av mark, en annan motpartsgranskningar, men nu uppges samma konsultfirma sköta hela processen, från att vara chef och projektledare till att göra värderingar och granskningar, utan att kommunen har insyn.

– Det betyder att hela processen är bortlejd till en och samma part, där kommunen har noll insyn, säger en källa till tidningen.

Även uppgifter om att en konsult velat slopa motpartsgranskningar har framförts, vilket skulle bryta mot kommunens policy och öka risken att sälja mark till oseriösa aktörer.

Skribent: Lucas

(Annonslänk

Dela artikeln