🕝 1 minuter
Omsorgspersonal i Nykvarn anmälde missförhållanden
Publicerad 15 december 2021 01:00
Uppdaterad 15 december 2021 01:00

Personal i Nykvarn anmälde till kommunen att det förekommit missförhållanden inom omsorgsverksamheten.

Enligt anmälan framgår det att omsorgspersonalen ville anmäla en socialsekreterare i Nykvarns kommunhus för ett dåligt bemötande och önskade byta handläggare.

Det var den 23 november 2021 som en person kontaktade Nykvarns kommun och berättar att hen är i ett utsatt läge och i desperat behov av stöd. Detta på grund av att personen anser sig själv påverkats i stor utsträckning av det dåliga bemötandet.

Enligt anmälaren var både tonläget, resonemang och bemötande hos socialsekreteraren ”inte ok” och upplevde sig falla ännu lägre ner i mående efter ett sådant bemötande. En skriftlig synpunkten inkom samma dag och åtgärder har utförts.

Nykvarns kommun förde samtal med anmälaren och med socialsekreteraren kring det inkomna klagomålet och genomförde bytet av handläggare enligt anmälarens önskemål.

Dela artikeln