🕝 1 minuter
Nöjda medarbetare - Trots hård belastning inom omsorgen i Södertälje
Publicerad 7 juni 2022 02:00
Uppdaterad 7 juni 2022 02:00

Jämfört med tidigare år så har medarbetarenkäten för omsorgen i Södertälje visat en positiv utveckling inom svarsfrekvensen.

Totalt ökade engagemanget med hela 7 procent, och nu strävar omsorgskontoret för att bli ännu bättre. 

Under oktober 2021 skickades medarbetarenkäten Hållbart medarbetarengagemang, HME, till alla som arbetar på omsorgskontoret i Södertälje.

I enkäten framgår det, trots den hårda belastningen, att majoriteten av medarbetarna på omsorgskontoret är nöjda med tillvaron. Men framför allt har fler tagit sig tiden att svara på enkäterna som skickats ut.

Karin Björkryd, omsorgsdirektör på kommunen, anser att resultatet är i höjd med tidigare år och tycker att det är fantastiskt att fler tar sig tiden att svara.

– Det kan tolkas som att det aldrig varit viktigare att lyfta arbetsmiljön än i den tid vi nu befinner oss, och enkätsvaren ger oss goda förutsättningar att arbeta vidare med detta under verksamhetsåret 2022, säger Karin Björkryd i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Omsorgskontoret i Södertälje har flera enheter, men två som gjort stora framsteg är hemtjänstgruppen i Järna samt Korttidsboende för barn och unga inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Resultatet från medarbetarenkäten kommer att används för dialog och handlingsplan av cheferna tillsammans med medarbetarna. Detta för att se vilka områden man behöver jobba vidare med för att bli bättre i framtiden.

Text: Nicole Barsoum.

Dela artikeln