🕝 2 minuter
Nois Thaimat måste rivas – Eller?
Publicerad 4 mars 2022 01:00
Uppdaterad 4 mars 2022 01:00

Granberg och Jonsson från Realistpartiet med Noi Lindholm.

Noi Lindholm har drivit sin restaurang i snart 20 år och utökat antal sittplatser genom åren och en uteservering har byggts, allt med kommunens goda minne och genom tillfälliga bygglov.

Idag är Noi 62 år gammal och hade planerat att arbeta fram till 65 år för att sedan gå i pension, men så slog pandemin till, det har slagit hårt på hennes ekonomi då hon dessutom har 5 anställda som lever på hennes företag.

Hon har knappt tagit ut någon lön, det kapital hon hade lagt undan har ätits upp under pandemin. Nu när restriktionerna äntligen har hävts och det återigen är full rulle i restaurangen får hon beskedet om att den måste rivas.

Detta enligt kommunens tjänstemän att restaurangen, senast den 25 juni i sommar, ska vara jämnad med marken och tomten återställd.

Det hon får behålla är den den ursprungliga plätten på cirka 50 kvm i ungefär 3 år till säger man på kommunen, om hon ansöker om förlängning för den ytan.

Lars Göran Jonsson (RP) på Nois restaurang i Östertälje.

Men det ses som en omöjlighet. Först ska den rivas för att därefter byggas upp i miniformat, men hennes pengar för projektet räcker inte till. Det skulle ändå inte vara lönsamt att investera, då hon på nytt kan tvingas att se sitt livsverk rivas på nytt om tre år.

”Kommun har hittills inte velat bevilja ett permanent bygglov för Nois restaurang.”

Enligt lagen kan ett tillfälliga tillstånd endast beviljas i max 15 år på en markyta, därefter måste huset/byggnaden flyttas om inte ett permanent bygglov kan beviljas för att fortsätta verksamheten. Kommun har hittills inte velat bevilja ett permanent bygglov för Nois restaurang då den befinner sig på en yta, klassad som parkmark.

I dagens LT säger Södertäljes samhällsbyggnadsdirektör Andreas Klingström att det inte går att rädda Nois restaurang ur nuvarande situation då detaljplanen styr förutsättningarna.

Vi svarar: Ändra då förutsättningarna och detaljplanen.

Man kan se att bensinmacken intill har fått sin mark ändrad så att det blev möjligt för dåvarande Statoil att köpa upp marken av kommunen för att sedan anlägga en bensinstation där permanent. Den heter idag Cirkel K och syns som CK på kartan.

Ni kan se Nois restaurang markerat med rött på kartan, den lilla ytan har hon sin restaurang på, den befinner sig på parkmark, det gör även den markerade parkeringen intill, en asfalterad yta, så det är inte grönområden eller stadsparken vi talar om, det är en gräsplätt intill banvallen/tågrälsen, knappast en yta för picknicks om man säger så.

”Det går om man bara vill.”

Vi brukar påminna våra politiska kollegor och tjänstepersoner i stadshuset om att vi faktiskt är tillsatta för att serva Södertäljes invånare och företagare, inte tvärtom.

Så istället för att säga nej och luta sig emot paragrafer så vill vi att man istället söker lösningar för att hjälpa denna småföretagare med anställda och rädda en så populär restaurang, det går om man bara vill. 

Det går till exempel att ändra i detaljplanen så att marken inte längre klassas som parkmark, exakt som gjordes med bensinmackens tomt antar vi. Man kan mycket väl sälja marken till Nois och ge ett permanent bygglov, eller bara arrendera ut gräsplätten några år till om man så önskar, det finns som sagt lösningar om man bara vill.

Joakim Granberg & Lars Göran Jonsson

Realistpartiet, ditt lokalparti

Dela artikeln