🕝 1 minuter
Liberalerna lägger fram egen budget för Södertälje
Publicerad 14 november 2023 15:25
Uppdaterad 14 november 2023 17:12

Metin Hawsho (L) gruppledare.

Liberalerna i Södertälje presenterar ett ambitiöst budgetförslag som prioriterar skolutbildning och effektivisering av kommunens administration, som ett svar på majoritetens budget som S, M och MP lagt fram.

– Med den här budgeten visar vi varför vi är Södetäljes enda borgliga alternativ, säger Metin Hawsho, Liberalernas gruppledare i Södertälje.

I slutet av oktober offentliggjorde majortieten S, M och MP sin budget, som adresserar aktuella ekonomiska utmaningar som inflation och en potentiell lågkonjunktur, samtidigt som den innehåller viktiga investeringar för invånarnas trygghet och kommunens framsteg. Nu har även oppositionspartiet Liberalerna lagt fram sitt eget budgetförslag.

Boel Godner (S), Alexander Rosenberg (M) och Lars Greger (MP). Foto: Lucas T

Liberalerna i Södertälje har med sitt förslag satt ett starkt fokus på att förbättra utbildningssystemet i kommunen. Förslaget innebär en omfattande investering på 20 miljoner kronor för att införa tvålärarsystem i skolorna, vilket syftar till att höja utbildningskvaliteten. Därtill avser Liberalerna att reducera den centrala administrationen och minska byråkratin, vilket utgör en del av deras bredare vision om en effektivare och mer målinriktad kommunal styrning.

Istället för den nuvarande modellen med detaljerad politisk styrning, föreslår Liberalerna att Södertälje kommun ska styras genom tydliga mål inom fyra prioriterade områden: skola, trygghet, samhällsbyggnad och arbetsmarknad. Denna strategiska omorientering syftar till att skapa en mer dynamisk och responsiv kommunal förvaltning som bättre kan möta invånarnas behov.

– Vi har presenterat en budget som utgår från att effektivisera förvaltningen och fokusera på kärnuppgifterna. Jag är stolt över våra stora satsningar för en bättre skola, mer trygghet, lägre arbetslöshet och en förnuftig samhällsbyggnadspolitik. Med den här budgeten visar vi varför vi är Södetäljes enda borgliga alternativ, säger Metin Hawsho.

Dela artikeln