🕝 2 minuter
Helen Shabo: "Ledarskribenten i farten med sin ignorans"
Publicerad 31 oktober 2022 05:00
Uppdaterad 2 maj 2024 11:06
Ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Privat.
Detta är en kommenterande text. Analyserna och åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Ledarskribenten för LT, Tomas Karlsson är i farten med sin ignorans, nu är det biskopen Benjamin Atas som fallit offer för hans pajkastning. 

Det är en sak att faktiskt försöka förstå vad som menas och antyds i en predikan, men det är en annan att enbart vilja se fel. I en predikan finns inga rätt och fel, utan tolkningen görs av den enskilda. Är du inte insatt eller införstådd i varken språket, ämnet eller bibeln har du svårt att faktiskt förstå innebörden. 

Tomas Karlsson citerar Benjamin Atas när han höll tal om den mördade 41 årige mannens begravningsceremoni. Karlsson ska ha använt sig av en tolk som översatt biskopens predikan, men det märkliga är att språket inte överensstämmer, samt att tolkningen är enformig. 

Karlsson citerar Atas:”Vi som lever i hjärtat av friheten har inte rätten att bli bortskämda. Vi får inte glömma vårt ursprung och var vi lever. Detta är ett resultat av friheten som finns i Sverige.”

Karlssons tolkning är att ta allt i detta stycke ordagrant och menar följande: ”Biskop Atas slår fast att vargen är djävulens avbild, men att ”det finns ingen som föds till djävul. Det är omgivningen som gör människan till djävul.” Och omgivningen – om det inte har framgått vid det här laget – det är alltså det svenska frihetliga samhället.”

Alla har vi rätt att tolka på vårt sätt och det är det fantastiska med att få göra en egen uppfattning av bibliska citat och verser. Det märkliga blir bara när man inte kan visa båda sidorna, såsom man behöver göra vid en helhetsbild. Allting taget ur sin kontext blir snävt och felaktigt. Tar man en bit av tårtan blir tårtan konstig och tårtbiten ensam. Lägger man tillbaka den får man helt plötsligt den helhetsbild som Karlsson saknar. 

Talet Atas höll är kopplat till Matteusevangeliet 10:16-22, i nya testamentet: ”Se, jag sänder ut er som får mitt bland vargar…En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar…”Dessa verser var ett tal som Jesus höll för de 12 lärljungarna då han skulle skicka iväg dem i staden för att missionera och rädda människorna från bl.a. sjukdomar och ondska.

Min tolkning av det Atas säger i sin predikan är att vargen är gängen som skjuter de oskyldiga lammen som syftar till offren som fallit för kriminaliteten. Atas riktar talet till sörjande människor som just förlorat en son, bror, kusin, en kompis. Inte till Karlsson som inte förstår sig på varken suryoyo eller bibeln.

Så det enda som är uppåt väggarna här är den smaklösa pajen som Karlsson serverar.  

Dela artikeln