🕝 1 minuter
Kritik mot LSS-boende i Järna efter dödsolycka
Publicerad 9 december 2023 06:00
Uppdaterad 8 december 2023 19:40

Foto: Pexels

Ett LSS-boende i Järna har fått skarp kritik från tillsynsmyndigheten IVO efter den dödsolycka i augusti där ett barn som bodde på boendet avled efter att ha fallit ur en buss vid en utflykt.

IVO riktar i sitt beslut kritik mot LSS-boendet i Järna på flera punkter. Bland annat har personalens belastningsregister inte kontrollerats innan anställning, vilket strider mot lagen. Vidare har inhämtade samtycken inte dokumenterats i journaler, och IVO menar att samtycke till potentiellt begränsande åtgärder måste inhämtas innan insatser sätts in.

Myndigheten fann även brister i kvalitetsarbetet och att riskanalyser inte gjordes fortlöpande, vilket kunde innebära säkerhetsrisker.

Samtidigt anser IVO att verksamheten har förutsättningar att ge god vård och individuellt stöd. Efter dödsolyckan i augusti gjordes en lex Sarah-anmälan, och i utredningen framkom att barnet tidigare visat oförutsebart beteende utan att det rapporterats.

Skribent: Lucas T

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Dela artikeln