🕝 1 minuter
Kraftig minskad vinst för Scania under första kvartalet
Publicerad 6 maj 2022 02:00
Uppdaterad 6 maj 2022 02:00

Foto: Pressbild Scania.

Under onsdagen redovisade Scania rörelseresultatet för det första kvartalet 2022.

En redovisning som visar ett kraftigt minskat resultat som bland annat kopplas till bristen på halvledare och andra komponenter samt konflikten i Ukraina.

– Årets första kvartal har präglats av en hög grad osäkerhet till följd av det förändrade makroekonomiska och geopolitiska världsläget. På Scanias nyckelmarknader är aktivitetsnivån dock fortsatt hög och efterfrågan på lastbilar stark. Även under första kvartalet har vi varit restriktiva med orderläggningen för lastbilar på grund av en redan stor orderbok och produktionsomställningen till Scanias nya drivlineprogram, därav den minskade orderingången. För affärsområdet buss har vi sett en positiv efterfrågtrend under kvartalet med ökad orderingång i främst Latinamerika, säger Scanias VD Christian Levin i ett pressmeddelande.

Scanias omsättningen minskade med 3 procent till 34,7 miljarder kronor och ett vinstresultat som minskade med 44 procent, från 4,6 miljarder till 2,6 miljarder kronor

Enligt Scania beror resultatet bland annat på lägre fordonsvolymer och ett sämre kapacitetsutnyttjande i produktion orsakat av komponentbrister samt ökade kostnader för insatsvaror.

”Trots ett turbulent omvärldsläge fortsätter Scania att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem.”, skriver Scania i pressmeddelandet.

Dela artikeln