🕝 1 minuter
Kommunen välkomnar diskussioner för ett bättre företagsklimat
Publicerad 5 oktober 2022 20:56
Uppdaterad 5 oktober 2022 20:56

Foto: Alex Ataseven.

Nästa vecka, tisdag den 11 oktober, anordnar kommunens Näringslivsavdelning ett forum för att för att föra diskussioner för ett bättre företagsklimat.

Näringslivsforum Södertälje är en plattform för företagare, politiker och tjänstemän där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras.

På kommunens hemsida välkomnas alla företag att anmäla sig för att delta med syftet är att hitta en gemensam agenda framåt, och skapa en dialog om det lokala näringslivets utmaningar och behov.

På årets Näringslivsforum presenteras färska kundundersökningar (Nöjd Kund Index och Svenskt Näringslivs mätning) där företagen svarat på hur de upplever kommunens bemötande, tillgänglighet och service.

Det kommer även att ges en närmare inblick i det förbättringsarbete som pågår bland annat inom samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och politiska styrgruppen för ett bättre företagsklimat.

Program 

  • Inledning 
  • Genomgång NKI resultat
  • Genomgång av Svenskt Näringsliv mätning
  • Paneldiskussion om kommunens förbättringsarbete, resultat från genomförda djupintervjuer med företag och tjänstemän. 
  • Dagen avslutas med gemensam workshop där vi diskuterar företagsklimatet i Södertälje. Våra upplevelser, utmaningar, erfarenheter och hur vi tillsammans kan verka för ett bättre företagsklimat.

Tid och plats

  • Datum: 11 oktober 2022
  • Tid: kl. 08.00-10.00. Frukost serveras från kl 07.30.
  • Plats: Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje

Anmäl dig här: – Näringslivsforum 2022

Dela artikeln