🕝 1 minuter
Kommunen förlorar i rätten - döms att göra om upphandling
Publicerad 12 januari 2024 20:50
Uppdaterad 12 januari 2024 20:50

Foto: Alexander Isa

Förvaltningsrätten har beviljat en ansökan om överprövning av Södertälje kommuns upphandling av trädgårdsmaskiner, vilket innebär att upphandlingen måste göras om.

Södertälje kommun och Telge Inköp stod inför rättsliga utmaningar när deras upphandling av trädgårdsmaskiner, enligt LOU, överprövades.

Mälardalens Skog & Fritid AB, som inte godkändes i kvalificeringsfasen på grund av otillräcklig ekonomisk ställning, ansökte om att upphandlingen skulle prövas om. De framhöll att de var den enda leverantören med en fysisk butik i Södertälje kommun och att de leverantörer som blivit antagna inte uppfyllde upphandlingens geografiska krav, vilket innebär att ha en fysisk butik inom en radie av 30 km från stadshuset i Södertälje.

Södertälje kommun försvarade sitt beslut och hävdade att de valda leverantörerna uppfyllde alla krav, inklusive att ha en fysisk butik inom 30 km från stadshuset. Förvaltningsrätten konstaterade dock att kommunen brutit mot principen om likabehandling genom att acceptera anbud från leverantörer vars butiker inte låg inom Södertälje kommun. Dessutom bedömde Förvaltningsrätten att Södertäljebolaget uppfyller kravet på en stabil ekonomisk och finansiell ställning.

Eftersom andra leverantörers anbud borde ha förkastats, ansåg rätten att upphandlingen skulle göras om, vilket ger Mälardalens Skog & Fritid AB en ny chans att delta.

Domen understryker vikten av att följa LOU:s principer och garanterar en rättvis och transparent upphandlingsprocess.

”Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.”, skriver Förvaltningsrätten i domen.

Dela artikeln