Debatt
🕝 2 minuter
"KD: - En värdig omsorg på ålderns höst"
Publicerad 12 juni 2023 06:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:15
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Bild: Pixabay

Nyligen riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot Södertälje kommuns äldreboenden. IVO uppdagade brister när det gäller medicinsk kompetens, personalens kunskaper i svenska språket, läkemedelshantering och dokumentation.

Medarbetarnas medicinska och språkliga färdigheter är avgörande för att rätt tolka symtom och undvika livsfarliga missförstånd. Det är oacceptabelt att kommunen inte helt och fullt lever upp till en äldreomsorg som präglas av värdighet och trygghet.

Södertälje måste skruva upp kraven på att kunna tala och förstå svenska vid nyanställningar inom vård, omsorg och hemtjänst. Vår personal gör dagligen heroiska insatser, men behöver samtidigt kontinuerlig fortbildning i ett alltmer krävande arbete. Det handlar om att dels kunna göra karriär och söka befattningar med större ansvar, dels förbättra såväl den språkliga som medicinska kompetensen. Det ska också vara enkelt för alla medarbetare att dokumentera rätt genom användarvänliga digitala system.

Kristdemokraterna vill att Södertäljeborna ska kunna välja mellan fler äldreboenden och hemtjänstaktörer. Vi är övertygade om att en sund konkurrens på lika villkor sporrar till verksamheteter med ännu bättre kvalitet och ekonomi. Vi ser även framför oss ett ”trygghetsboende” – gärna utan biståndsbedömning – för äldre som inte vill eller kan bo kvar hemma, men är för ”pigga” för ett ordinärt boende.

Planeringen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Lina rullar på sakta men säkert. Parallellt vill vi utreda förutsättningarna för att spränga in seniorlägenheter eller ett äldreboende, gärna i extern regi, vid återuppbyggnaden av Lunakvarteret.

”Vi föreslår en mer stimulerande tillvaro vid våra boenden”

KD och regeringen öronmärker 50 miljoner för att motverka vår tids gissel – ofrivillig ensamhet – med civilsamhället som ovärderligt stöd. Staten skjuter även till 145 miljoner för hälsoinriktade äldresamtal. Målgruppen är personer utan hemtjänst eller särskilt boende.

Det finns även seniorer som inte alltid får den omsorg de behöver. Det kan resultera i undernäring, oro och ångest. Vi föreslår därför en mer stimulerande tillvaro vid våra boenden. Det kan handla om gemensamma måltider med olika rätter, trivselstunder, enklare fysiska övningar och framför allt en ökad kontinuitet i personalbemanningen – något som Ivo också tog upp i sin rapport.

Välbefinnandet kan stärkas på olika sätt, till exempel genom att utgå från det friska hos individen, ”språkavdelningar” där man efter ett liv i Sverige påminns om sina rötter, enheter specialiserade på psykisk ohälsa, fler kuratorer och tjänstgöring av certifierade vårdhundar.

Vi har även lanserat en ”kvalitetspeng”, det vill säga medel som både kommunala enheter och externa aktörer kan söka för att förverkliga efterlängtade men eftersatta insatser inom boende och hemtjänst.

KD förutsätter att majoriteten tar intryck av den statliga myndighetens kritik och snarast tar fram en åtgärdslista i syfte att göra omsorgen av äldre Södertäljebor ännu tryggare.

Anna Syrjänen (KD)
Andra vice ordförande, äldreomsorgsnämnden

Bo Siljebrand (KD)
Ersättare, äldreomsorgsnämnden

Dela artikeln