🕝 1 minuter
JO-anmälan avslöjar brister - Kommunen utbildar anställda
Publicerad 9 juni 2024 08:00
Uppdaterad 9 juni 2024 08:00
Foto: Alexander Isa

En begäran om allmänna handlingar avslöjade brister i Södertälje kommuns hantering av offentlighet och sekretess samt utlämnande av allmänna handlingar. Nu har Samhällsbyggnadskontoret genomfört en översyn av utbildningar för samtliga anställda.

En journalist i Södertälje gjorde i november 2023 en begäran om att få ta del av motpartsgranskningar utförda av Södertälje kommun. Flera månader efter att begäran gjordes fick journalisten enbart tre av de sex efterfrågade granskningarna, vilket ledde till anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

Begäran skickades in till Södertälje kommun den 28 november 2023 och fick initialt avslag med hänvisning till GDPR, vilket journalisten ifrågasatte. Efter en intern process och flera kontakter mellan registratorn, kommunens jurist och interimschefen, överlämnades tre maskerade granskningar den 19 februari 2024. De övriga granskningarna kunde inte återfinnas.

Kommunen svarade dessutom vid ett tillfälle via ett anonymt mejl. Detta resulterade i en officiell anmälan till Justitieombudsmannen, där kommunens långsamma hantering kritiserades för att strida mot offentlighetsprincipens krav på snabb utlämning av allmänna handlingar.

Nu erkänner kommunen att hanteringen av ärendet varit långsam och bristfällig, något de menar beror på resurs- och kunskapsbrist samt omfattande personalomsättning. Som svar på incidenten har kommunen påbörjat en översyn av sina rutiner och utbildar nu samtliga anställda i offentlighets- och sekretessfrågor.

En ny informationshanteringsplan ska också införas för att säkerställa bättre diarieföring och bevarande av dokument.

Dela artikeln