🕝 1 minuter
IVO riktar allvarlig kritik mot äldreboenden i Nykvarn
Publicerad 19 juni 2023 06:00
Uppdaterad 19 juni 2023 01:10

Bild: Pexels

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat allvarliga brister i den medicinska vården och behandlingen vid särskilda boenden för äldre, SABO, i Nykvarns kommun. Nu kräver IVO att kommunen omedelbart vidtar åtgärder enligt Patientsäkerhetslagen.

Bristande kompetens och språkkunskaper hos personalen, osäker läkemedelshantering och bristfällig vård i livets slutskede är några av de problem som identifierats vid en granskning av äldreboenden i Nykvarns kommun. IVO kräver nu att Vård- och omsorgsnämnden vidtar åtgärder för att rätta till dessa brister och säkerställa patientsäkerheten.

Resultatet av granskningen, som inkluderar individuell bedömning, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede, visar att personalen som utför medicinska bedömningar bland annat saknar tillräcklig kompetens och har bristfälliga språkkunskaper. Detta utgör en allvarlig risk för patientsäkerheten, då viktiga bedömningar görs av personal med lägre utbildningsnivå som kanske inte har tillräcklig kunskap för att upptäcka och hantera förändringar i patienternas tillstånd. Dessutom kan bristande språkkunskaper och kommunikationsförmåga leda till missförstånd och felaktig information mellan olika yrkeskategorier enligt IVO.

IVO har därför begärt att Vård- och omsorgsnämnden omedelbart vidtar åtgärder. Kommunen måste rapportera vilka åtgärder som vidtagits, planeras eller genomförs för att åtgärda bristerna senast den 14 augusti 2023. Detta inkluderar information om tidpunkter för genomförande, ansvariga personer för förbättringsarbetet samt hur och när effekterna av åtgärderna kommer att följas upp.

För att förbättra situationen har Nykvarns kommun nu inlett åtgärder som inkluderar språktester vid anställning för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper hos personalen.

Läs även: Allvarlig kritik riktas mot kommunens äldreboenden

(Annonslänk)

Dela artikeln