Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Högre arbetslöshet bland utlandsfödda i Södertälje
Publicerad 13 januari 2023 11:47
Uppdaterad 13 januari 2023 11:47

Pressbild. AF

Arbetslösheten är högre bland utrikes- än inrikesfödda. Detta enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen som sammanställts av nyhetsbyrån Newsworthy.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Södertälje under november månad, motsvarande 4 407 av 25 474 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−470 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,8 till 17,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Södertälje.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södertälje om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vaxholm har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I november var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 416 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 104 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södertälje sjunkit 19 månader i följd, ner från 10,9 procent i april 2021 till 8,6 procent nu.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södertälje högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter. Den 15 december fanns det sammanlagt 539 arbetsplatsannonser i Södertälje kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 930 lediga jobb.

Dela artikeln