Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Här rivs kullen vid slussen - Består av underjordisk bunker
Publicerad 23 mars 2023 12:17
Uppdaterad 23 mars 2023 12:17

Bild/Illustration: Alexander Isa / Sweco

Arbetet med att riva kullen, där Paradiso/Hamnmagasinet en gång låg, har inletts. Halva har kullen har rivits, nu återstår andra den som även består av ett skyddsrum och en bunker.

Att riva kullen har det varit delade meningar om, bland annat försökte föreningarna Kulturhistoriska och Vårda Södertälje rädda och bevara kullen, dock utan vidare framgång. I januari inleddes rivningsarbete och februari färdigställdes drygt halva delen som blev nya parkeringsytor för Sjöfartsverkets personal.

Nu har Trafikverket påbörjat arbetet med andra delen som väntas vara helt färdigställd i maj. Stödmuren mot Slussgatan att rivas och utöver det innehåller kullen även ett skyddsrum och en bunker som också kommer att rivas. Jordmassorna kommer att användas för att fylla igen en av de stora spontgroparna intill slussområdet, vilket motsvarar cirka 1100 lastbilstransporter.

– Rivningen av kullen är en viktig pusselbit i projektet. Ytan som kullen tar upp kommer skapa nya parkeringsytor intill slusskontoret, bli en del av vår entreprenörs arbetsområde, men även att ge plats för dragningen av den nya Slussgatan, säger projektledare Tobias Kednert.

Rivningen av kullen innebär nya gröna ytor och kommer att ge en klarare bild över Slussholmen. Arbetet beräknas vara klart i maj och byggandet av den nya Slussgatan beräknas starta under våren 2024 och pågå till hösten 2024.

Halva kullen har rivits och gjort om till parkering för Sjöfartsverkets personal. Foto: Alexander Isa.

Foto: Alexander Isa.

Foto: Alexander Isa.

Så kan området se ut när det är färdigställt. Bild/Illustration: / Sweco

Dela artikeln