🕝 1 minuter
Facket om beslutet att bryta med MTR: - ”En viktig läxa”
Publicerad 3 november 2023 08:39
Uppdaterad 3 november 2023 11:18

Niklas Simson, bitr förhandlingschef Fackförbundet ST. Foto: Alexander Isa / Fredrik Hjerling, ST

SL avslutar avtalet med MTR om driften av Stockholms pendeltåg tidigare än väntat. Fackförbundet ST visar nu sitt stöd för beslutet och välkomnar det som ett positivt inslag.

SL:s beslut att avsluta kontraktet bottnar bland annat i anklagelser om att MTR undergrävt samarbetet med facket och bryter mot svenska arbetsmarknadsregler. MTR:s motvilja att följa dessa normer har lett till flera rättsliga konflikter.

 – MTR säger sig vilja följa den svenska modellen med kollektivavtal, men i praktiken har företaget konsekvent försökt runda samarbetet med fackliga företrädare. Det har gjort att MTR blivit en sämre arbetsplats för sina anställda, säger Niklas Simson, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Artiklen fortsätter efter annonsen

(Annonslänk)

MTR:s plan att ersätta tågvärdar med kameror, trots påstått bristfälliga riskbedömningar enligt ST och skyddsombuden, har skapat stort missnöje och lett till omfattande personalavhopp.

 – Om företaget på allvar hade värnat om sin personal så hade personalbristen aldrig uppstått. Det är en viktig läxa för alla företag som försöker kringgå den svenska modellen med samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är bra för bägge parter att vara överens, säger Niklas Simson.

MTR fortsätter att driva pendeltågstrafiken fram till 3 mars 2024. Därefter tar SJ över som operatör.

 – Det finns ingen plats för en aktör som systematiskt motarbetar sin egen personal. Det är vår förhoppning att med  SJ som ny operatör får vi inte bara en mer driftssäker trafik, utan också ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack och därmed en bättre arbetsplats ,säger Niklas Simson.

Läs även: – MTR:s avtal avslutas i förtid – SJ tar över

Dela artikeln