Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Det 16 våningar höga hotellbygget går in i en ny fas
Publicerad 13 mars 2023 19:51
Uppdaterad 14 mars 2023 03:20

 Bild/Illustration: Fojab

Nu inleds förberedande arbeten på Marenplan och markerar starten på en ny fas för hotellbygget.

Byggplanerna om ett 16 våningar högt hotell vid Marenplan mötte motstånd. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, men i februari avslog Mark- och miljödomstolen överklagan som innebär att hotellbygget nu går in i en ny fas.

”Det innebär att det är grönt ljus för byggnation av både hotell, som fastighetsägaren Stadsrum bygger, och ombyggnation av Marenplan, offentlig platsmark ägd av Södertälje kommun. Stadsrum har sökt bygglov för hotellet och när de fått det kan hotellbygget starta.”, skriver Södertälje kommun.

Inledande arbeten kommer att börjas, samtidigt som en arkeologisk undersökning kommer utföras under våren. Undersökning är beslutad av Länsstyrelsen och genomförs under vatten med hjälp av en undervattensrobot då stora delar av stadskärnan ligger under ett så kallat skyddsområde.

Fyra restauranger på bottenvåningen samt en skybar på 16e våningen planeras. Bild/Illustration: Fojab

Under två veckor nästan månad, den 11 till 28 april, stängs gångbron över inre Maren inför den stora entreprenaden av Marenplan som inleds i höst. Detta för att maskiner lätt ska kunna komma in i inre Maren. Gångtrafikanter och cyklister kommer att hänvisas att ta vägen runt Maren.

Även ledningsarbeten kommer att utföras under april till juni som innebär att Telge nät kommer att flytta och byta ut gamla ledningar för att förstärka nätet.

Med detaljplanen för Tellus 5 med flera som vunnit laga kraft är det nu grönt ljus för byggnation av både hotell och ombyggnation av Marenplan. Fastighetsägaren Stadsrum har sökt bygglov för hotellet och när de fått det kan hotellbygget starta.

Kommunal mark markerad i brunt och grönt och är platsen som Södertälje kommun kommer att arbeta på. Bild: Södertälje kommun.

Läs även: – Här är restaurangerna som skrivit avtal med Marenprojektet

Dela artikeln