Debatt
🕝 2 minuter
"DEBATT: Nolltoleransen som kom av sig"
Publicerad 16 november 2022 10:26
Uppdaterad 16 november 2022 10:29
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Pexels.

Att ta makten med hjälp av två politiska vildar är vågat. Djärvt rent ut sagt. I mindre klädsamma ordalag så kan det även beskrivas med orden: odemokratiskt, skört och oansvarigt.

Vi i Liberalerna har tidigare kritiserat hur Socialdemokraterna, i strid med valresultatet, valde att forma sitt styre för kommunen. Ett styre som balanserar på en skör tråd, beroende av två politiska vildar.

Styret, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, säger sig ha nolltolerans mot sexuella trakasserier. Samtidigt tillkännager de främsta företrädarna för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att de gick in i nuvarande styre med vetskap om att en av de politiska vildarna omgärdades av anklagelser om sexuella trakasserier. Samma politiska vilde som alltså har en helt avgörande roll för så väl styrets tillträde som dess fortsatta existens.

Detta visar på en total nonchalans inför den instabilitet som detta sköra styre försatt kommunens verksamheter i. Partierna som styr idag, kommer de att göra det om ett år, en månad, eller ens om en vecka?

Likaså visar det på en total likgiltighet inför vad deras förehavande skickar för signaler till kommunens invånare och kommunens anställda avseende var de själva egentligen står i frågor som rör jämställdhet och arbete mot kvinnoförtryck.

”De tittar åt ett annat håll, väntar och hoppas att utredningen snart glöms bort”

De nu styrande partierna har efter att anmälan om sexuellt ofredande även kommit allmänheten tillkänna, uttalat att de har fortsatt förtroende för den politiska vilden i fråga. Styret säger sig invänta polisens utredning. Fritt översatt: De tittar åt ett annat håll, väntar och hoppas att utredningen snart glöms bort eller ännu hellre läggs ner. På samma sätt som de vet att majoriteten av anmälningar av olika typer av sexualbrott mot kvinnor ofta läggs ner. Det går nästan att läsa deras tankar: ”det vore väl maximal otur om så inte blev fallet just denna gång”.

Jag noterade att det var flera uttalade feminister, hemmahörande i nuvarande styrets partier, som virtuellt ryggdunkade de politiska vildarna när de överraskande valde att bryta partilinjen och säkra ett fortsatt socialdemokratiskt styre av kommunen.

”Just nu noterar jag att det är mycket tyst från samma feminister. Obehagligt tyst.

Låt mig vara tydlig. Att som kvinna anmäla ett sexualbrott kräver mod. Alla som har gått igenom, eller ens övervägt om de ska orka gå igenom en sådan process, vet att det är något som inte görs lättvindigt. En kvinna som fattar mod och styrka nog att ändå göra det, är den som verkligen borde få allas vårt stöd.

Jag vet ju inte vad dessa nyligen så engagerade och högljudda feminister gör just nu på sin kammare. Visar de på olika sätt sitt stöd och solidaritet – att systerskapet gäller alla kvinnor, oavsett partifärg?

Eller tittar de trött ut genom fönstret på den grå novemberdagen och hoppas att den här besvärliga höststormen ska blåsa förbi snart, så att de kan återgå till att vara goda feminister en annan dag?

Ida Banovac, kommunfullmäktigeledamot Liberalerna

Läs även: – Helen Shabo: ”Winerdals nedvärderande kvinnosyn hör inte hemma i stadshuset”

Dela artikeln