🕝 1 minuter
Container med farligt avfall till Dubai stoppades i Södertälje
Publicerad 4 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 3 augusti 2023 20:50

Foto: Telge / Pexels

I fjol stoppades en transport från ett bolag i Strängnäs som var adresserad till Dubai i Förenade Arabemiraten. Lasten stoppades dock av svenska myndigheter som visade sig innehålla farligt avfall.

Den 15 september 2022 stoppades en container i Södertälje Hamn som var på väg till Dubai för kontroll. Containern visade sig innehålla elkablar, motorer och bildelar som inte hade tömts på oljor och farliga vätskor, vilket ledde till blandning och osäker hantering av avfallet.

Bolaget, som anordnade transporten, hävdade att det inte handlade om avfall, utan om kompletta bildelar, men åklagaren menade något helt annat. Åklagaren ifrågasatte påstående och menar att det var ett medvetet försök att vilseleda myndigheterna och dölja den olagliga exporten av farligt avfall. Dessutom hade avfallet blandats och placerats oskyddat i containern, vilket ökade risken för förorening och farliga kemiska reaktioner.

Företaget nu, enligt strafföreläggandet från Åklagarmyndigheten, betala en företagsbot på 50.000 kronor för containertransporten till Dubai.

(Annonslänk)

Dela artikeln