🕝 1 minuter
Bygglovsenhet JO-anmäls igen - "Känt mig motarbetad"
Publicerad 4 december 2022 16:06
Uppdaterad 4 december 2022 16:08

Arkivbild.

I mitten på november rapporterade Telgenytt om att en Södertäljebo anmält kommunens bygglovsenhet till Justitieombudsmannen, JO. Bara veckor senare anmäls Samhällsbyggnadskontoret igen av en privatperson som känt sig motarbetad.

I den tidigare anmälan anklagades bygglovsenheten för att godkänt en detaljplan utan att ta hänsyn till boende i ett närområdet i Västergård. Den 30 november inkom nästa JO-anmälan. Denna gång ställer sig en privatperson kritiskt till kommunenhetens bristfälliga hantering i ett ärende.

”Handläggningen av ärendet ger intryck av maktmissbruk. Bygglovshandläggare har inte tagit någon estetiska eller historiska hänsyn i sitt beslut. Det är bara personligt tyckande utan grund.”, skriver personen i JO-anmälan.

Södertäljebon hade under juni månad lämnat in en bygglovsansökan avseende ett hus och mur. Efter flera inlämnade kompletteringar visade det sig att kommunens handläggare förväxlat ärendet med ett annat, något som upptäcktes av en annan handläggare på kontoret.

Långt senare kom då svaret. Enligt JO-anmälan fick Södertäljebon beskedet att kontrollplan för rivning saknades av de byggnader som ska ersättas och fick därmed avslag.

”Jag förväntar mig att handläggaren vägleder en och samarbetar för att sammanjämka till bra beslut. Från dag ett har jag känt mig motarbetad. Detta strider helt mot kommunens värdegrund”, skriver personen i sin anmälan till Justitieombudsmannen.

Dela artikeln