🕝 1 minuter
Bostadsrättsförening i Järna fast i Skatteverkets granskning
Publicerad 14 december 2021 01:00
Uppdaterad 14 december 2021 01:00

Efter en granskning upptäcktes felaktigheter i deklarationen hos en bostadsrättsförening i Järna i Södertälje. Nu får föreningen ändrar skatt efter att Skatteverkets upptäckt.

Enligt beslutet från Skatteverket framgår det i räkenskaperna att redovisad moms är hänförlig till inköp som gjorts från två företag i Estland. Utöver dessa inköp har ni gjort ytterligare tre inköp om totalt 350 727 kr från annat EU-land under 2019, där omvänd skattskyldighet tillämpats. Den sistnämnda inköpet har dock inte redovisats i den momsdeklaration som Bostadsrättsföreningen lämnade för perioden december 2019.

Enligt föreningens svar på Skatteverkets fråga avsåg det aktuella inköpet garderober inköpta från ett företag i Lettland. På grund av ett misstag togs inköpet inte upp till beskattning och föreningen godtar Skatteverkets bedömning att förvärvsbeskattning ska ske, framgår det i beslutet.

Upptäckten gjordes vid en granskning inom ramen för programmet Allvarligt skatteundandragande, som ska begränsa utrymmet för missbruk av systemen samt motverka och åtgärda allvarligt skattefusk kopplat till bland annat svartarbete, handel över gränserna samt utnyttjande av utbetalningssystem.    

Beslutet betyder inte nödvändigtvis att det finns direkt koppling till programmets inriktning i det specifika fallet.

Dela artikeln