🕝 3 minuter
BILDEXTRA - Så kan nya Luna komma att se ut
Publicerad 16 januari 2024 00:24
Uppdaterad 16 januari 2024 00:24

Bild: Södertälje kommun

Våren 2023 inleddes en arkitekttävling som ska utgöra grunden för detaljplanen av Lunakvarteren. Under fredagen presenterades fyra tävlingsteam i stadshuset som har gått vidare i arkitekttävlingen för att gestalta Södertäljes nya landmärke.

Kommunmedarbetare och politiker samlades för att ta del av de fyra arkitektförslagen; ”Flätan”, ”Himlen är vårt tak”, ”Det sammanvävda Luna” och ”Vid samma bord”.

Dessa förslag, som innefattar helhetskoncept för Lunakvarterets utveckling baserade på sex huvudmål, presenterades av stadsarkitekt Andreas Pålsson och projektledare Elena Qyreon.

Arkitektlagen har presenterat omfattande konceptförslag, med syftet att utveckla området utifrån sex definierade huvudmål. Dessa förslag är visionära samtidigt som de är konkreta.

Elena Qyreon och Andreas Pålsson, huvudprojektledare för det nya Lunakvarteret, presenterade arkitektbidragen i stadshuset. Foto: Södertälje kommun

– Vi har fått in fyra mycket intressanta förslag som på olika sätt belyser frågeställningarna i programmet. Det blir mycket spännande att arbeta vidare med det vinnande förslaget för utveckling av nya Luna, säger Elena Qyreon, Huvudprojektledare nya Luna, Telge Fastigheter.

En jury, sammansatt av representanter från Telge Fastigheter, Södertälje kommun och Sveriges Arkitekter, kommer att utvärdera bidragen utifrån fastställda kriterier. Det framgångsrika förslaget kommer att bilda basen för den nya detaljplanen av kvarteret och Telge Fastigheter har för avsikt att anställa det vinnande teamet för att genomföra hela eller delar av projektet.

– Oavsett vilket av förslagen som kommer att stå som det vinnande så är den här processen något som kommer att berika Södertäljes stadskärna i generationer framöver, säger Anderas Pålsson, stadsarkitekt, Södertälje kommun. 

Arkitektteamens identitet kommer att hållas hemlig tills vinnaren avslöjas. Juryns bedömning pågår, med ett planerat tillkännagivande av vinnaren i mars.

Förslaget: – ”Vid samma bord”

Vid samma bord”

”Vid samma bord”

Förslaget: – ”Det sammanvävda Luna

”Det sammanvävda Luna”

”Det sammanvävda Luna”

”Det sammanvävda Luna”

”Det sammanvävda Luna”

Förslaget: – ”Himlen är vårt tak”

”Himlen är vårt tak”

”Himlen är vårt tak”

Förslaget: – ”Flätan”

”Flätan”

”Flätan”

Dela artikeln