Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Advokat från Nykvarn varnas för överfakturering
Publicerad 14 november 2022 16:25
Uppdaterad 15 november 2022 00:22

Foto: Pexels.

En advokat från Nykvarn, med bolagssäte i Södertälje, varnas av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Detta efter att den kvinnliga advokaten överfakturerat Svea hovrätt i ett ärende.

Advokaten får en varning för att ha lämnat in ett felaktigt kostnadsförslag till hovrätten. Totalt fakturerade advokaten ett belopp på 18.525 kronor som avser tretton timmars arbete.

Det motsatte sig hovrätten starkt emot och menade att antalet arbetade timmar inte stämmer. Av den anledningen sänktes advokatens ersättning kraftigt – från tretton timmar till endast fyra timmar.

Enligt advokaten var det hela ett misstag mellan henne och sekreteraren. Ett missförstånd som uppstod när kostnadsräkningen upprättades, men menar att felaktigheterna inte upptäcktes förrän domstolen lämnat sitt beslut.

Enligt beslutet har advokaten, genom att ge felaktig kostnadsräkning till domstolen, allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar därmed advokaten en varning och har även skickat beslutet till Justitiekanslern för kännedom.

Dela artikeln