🕝 1 minuter
25 miljoner för förbättrad arbetsmiljö för lärare i Södertälje
Publicerad 9 juli 2024 13:00
Uppdaterad 9 juli 2024 13:00
Foto: Pexels

Regeringen har höjt statsbidraget till 570 miljoner kronor för 2024 för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för lärare i utmanande skolmiljöer. Södertälje får 25 miljoner av det totala bidraget.

Regeringen satsar ytterligare 165 miljoner kronor för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för lärare i skolor med svårare förutsättningar. Det totala statsbidraget uppgår nu till 570 miljoner kronor för 2024. Skolverket har beslutat att kommunerna i Stockholms län, inklusive Södertälje, får totalt 194 miljoner kronor, varav Södertälje tilldelas 25 371 021 kronor.

– Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar. Bättre arbetsförhållanden kan göra det enklare att rekrytera och behålla både erfarna lärare och rektorer, säger skolminister Lotta Edholm.

Detta bidrag ska användas för att genomföra åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och arbetsvillkoren för lärare i förskoleklass och grundskola i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Pengarna kan till exempel användas till att anställa fler lärare eller annan personal, men även till att stärka skolornas arbete med trygghet och studiero på olika sätt, säger skolministern.

Bidraget ska användas för insatser som kan förbättra förutsättningarna inom områden som:

  • Kompetensutveckling
  • Avlastning av administration och dokumentation
  • Kollegiala samverkansformer och arbetssätt
  • Minskad personalomsättning
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Arbetsro och trygghet
  • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
  • Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön
Dela artikeln