Företag i fokus:

Annons

Ett av Södertäljes största projekt i startgropen

Luna

Pressbild

Södertälje står inför en betydande förvandling med omgestaltningen av Lunakvarteret, potentiellt det största projektet i den centrala delen av staden på över 50 år. Efter årsskiftet presenteras dessutom de olika bidragen i arkitekttävlingen, som visar ett möjligt nytt Luna.

Lunakvarteret, som inkluderar Luna 1, 4, 8 och 9, är en del av en större omstrukturering, inklusive rivning och modernisering. Luna 8, som har drabbats av fuktskador, planeras att rivas, medan de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna Luna 1 och 4 ska bevaras.

En arkitekttävling pågår för att skapa en vision för det nya Lunakvarteret, där viktiga aspekter som kulturhistoriska värden och de befintliga byggnadernas stommar beaktas. Planen innefattar att återuppliva S:ta Ragnhildsgatan och skapa nya förbindelser mellan Storgatan och Nygatan trots de maningar såsom höjdskillnaden mellan gatorna och integrationen av befintliga strukturer.

Stadsarkitekten Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon. Foto: Södertälje kommun.

– Idag har vi en stadskärna där vi mest rör oss längs gågatan. Vi har ganska mörka sidogator och gallerian stängs helt om kvällarna. Med flera nya kvarter kan vi öppna upp mot fler gator och möjliggöra liv och rörelse under fler av dygnets alla timmar, något som skapar en närvaro och i sin tur en större trygghet, säger stadsarkitekten Andreas Pålsson och Telges projektledare Elena Qyreon.

Projektet siktar på att expandera Lunakvarteret från cirka 70 000 BTA kvadratmeter till upp till 100 000 BTA kvadratmeter, vilket kan innebära högre byggnader än tidigare. Detta skulle göra det till det största projektet i Södertäljes moderna historia.

Parallellt med Lunakvarteret pågår andra utvecklingsprojekt i Södertälje, bland annat slussen och inre Maren, men också det nya hotellbygget på McDonalds tomten.

Men trots de ekonomiska utmaningarna är målet att färdigställa Lunakvarteret till 2032, med en justerad budget på 1,25 miljarder kronor efter beslutet att bevara vissa stommar. Projektet står inför flera utmaningar, men dess genomförande skulle markera en historisk förändring i Södertälje.

Bild: Södertälje kommun

Biograf kan bli verklighet i Södertälje.

– De nya kvarteren kan skapa en balans mellan dag- och nattbefolkning med liv och rörelse även efter kontorstid. Om vi dessutom har sådant som drar mycket folk som till exempel en biograf, så kan kvarteren leva under flera timmar under dygnet. Vi jobbar mot att det ska bli det och vi har diskussioner på gång, samtidigt som vi inte kan ge några garantier, säger Elena Qyreon.

En plats för alla

– Lunakvarteren ska vara för alla, för hela Södertälje. Vi vill att alla, oavsett var man bor, ska kunna känna en stolthet över de nya Lunakvarteren, men även en stolthet över Södertälje. Södertälje är mångfacetterat och den vill vi ska synas i de nya Lunakvarteren. Därför har vi haft många workshops och dialoger. Inte minst på Södertäljefestivalen 2022 där vi frågade besökare och invånare om synpunkter som vi nu tagit med oss in i arbetet, säger Andreas.

Bild: Södertälje kommun

Läs även:
Så kommer nya området vid Maren och slussen se ut

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 22 december 2023 18:34
Senast uppdaterad: 8 januari 2024 22:18

INSÄNDARE: Inför obligatorisk utbildning för inköpsrätt

Granberg

Joakim Granberg, Realistpartiet. 2e vice ordförande Telge inköp.
Foto: Alexander Isa

Inom Södertälje kommuns alla verksamheter med de kommunala bolagen inkluderat så finns det en mängd personer som har rätt att beställa varor och tjänster inom ramen för sin specifika budget. Då trodde åtminstone jag att alla dessa personer visste vad det höll på med och hade någon form av utbildning med tanke på att vi köper varor och tjänster för över 3 miljarder kronor årligen.

Men på vår interna styrelseutbildning fredag 23 februari så fick jag veta att så är inte fallet, några har visserligen valt att gå den utbildning som Telge inköp erbjuder alla som vill inom den kommunala verksamheten, men många avstår utbildningen för att de troligen anser sig kunna allt de behöver inom inköp och hur en upphandling ska gå till för att undvika misstag.
Så är det uppenbarligen inte, och det är mer komplicerat än så.

Låt mig ta ett lite roligt men tydligt exempel som kanske ger er en större förståelse för problematiken med hur viktigt det är att man är övertydlig med vad man vill ha innan man skickar i väg en order till Telge inköp.

Exempel: Du beställer en apa och förväntar dig att få en schimpans, men i själva verket får du en gorilla… Båda är apor men skillnaden är enorm! – Vems är felet?

Det är oerhört viktigt att man är specifik i vad man vill ha och vilka krav man ställer på produkten eller tjänsten innan man skickar även order om en upphandling till Telge inköp, när det blir fel så kostar det pengar.

”Det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel”

Senast förra veckan så tog vi del av en beställning som blev fel – Ska inte peka ut någon specifik men kan konstatera att det beställdes produkter för över en miljon kronor som visade sig vara helt fel i mått för installation, de gick ej att returnera och får nu kasseras = en dryg miljon kronor till soptippen! 
Det är skattebetalarnas pengar som hade kunnat användas till betydlig bättre saker.
Vems är felet? -Jag skulle gissa att beställaren inte har varit tydlig med att specificera mått och exakt funktion på det han eller hon ville ha, jag har svårt att tro att en uppköpare på Telge inköp beställer fel saker på pin tji utan har helt enkelt utgått ifrån den information som levererats och uppenbarligen har informationen varit undermålig.

Därav anser Realistpartiet att alla personer inom Södertäljes kommun och dess bolagsverksamheter som får förtroendet att hantera skattemedel till att köpa in varor och tjänster måste gå den utbildning som erbjuds av Telge inköp, utbildningen ska vara obligatoriskt om man vill hantera inköp av varor och tjänster.

Vi är övertygade om att om kunskapsnivån ökar hos de personer som har rätt att beställa varor och tjänster så finns det miljontals kronor att spara varje år.

Vi har lämnat in en motion om detta och hoppas på att kommunfullmäktige så snart som möjligt röstar för vårt förslag och inför obligatorisk utbildning för alla inköpare så snart som möjligt.
Det är en investering som kommer att betala sig själv många gånger om.

Joakim Granberg
2e vice ordförande Telge inköp
Realistpartiet

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 13:00
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 13:10

Eskander utsedd till kommittén för regeringens kulturkanon

5EECA681-B9A7-4555-9471-63F759DF7538

Kulturministern, Parisa Liljestrand och Södertäljebon Marlen Eskander.
Foto: Regeringskansliet/Shamash Oyal

I fjol beslutade regeringen om direktiv för att forma en svensk kulturkanon. Nu har kulturminister Parisa Liljestrand beslutat att tillsätta Södertäljebon Marlen Eskander i kommittén, där hon därmed får en nyckelroll i arbetet.

– Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet, säger Eskander till Telgenytt.

Här kommer ett citat från kommande pressmeddelande hos oss

Regeringen har nyligen offentliggjort att Marlen Eskander från Södertälje kommer att vara en av ledamöterna i den nybildade kommittén med uppdraget att ta fram en svensk kulturkanon samt vilka ämnesområden som ska ingå.

– Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

(Annonslänk)

Eskander, som är verksamhetsledare för Läsfrämjarinstitutet i Södertälje, kommer tillsammans med andra framstående kulturpersonligheter som journalisten Gunilla Kindstrand, chefredaktören PJ Anders Linder och litteraturvetenskapens docent Peter Luthersson, att bidra till att definiera vilka konst- och kulturområden som ska representeras i kulturkanonen. Kommittén står inför uppgiften att fastställa kriterier för urvalet av verk, utse experter med relevant sakkompetens, och sammanställa de verk som expertgrupperna väljer ut.

Ett viktigt mål för kommittén är att skapa en öppen och inkluderande process där allmänheten ges möjlighet att delta med förslag. Dessutom ska kommittén föreslå strategier för att säkerställa att den svenska kulturkanonen förblir relevant över tid.

Med sin breda kompetens och erfarenhet förväntas Marlen Eskander spela en central roll i arbetet med att forma en kulturkanon som speglar Sveriges rika och mångfacetterade kulturarv.

– Kulturkanon lyfter vikten av kultur , litteratur och konstens betydelse för Sveriges gemensamma vetande som viktig del av allas rätt till kunskap och bildning. Jag känner mig hedrad att få vara med och bidra med mina kunskaper och perspektiv till det arbetet. Jag ser fram emot att samlas med kommittén och påbörja arbetet, säger Södertäljebon till Telgenytt.

Lars Trägårdh, professor och historiker, som utsetts till ordförande för kommittén, ska presentera sina slutsatser till Kulturdepartementet senast den 31 augusti 2025.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 1 mars 2024 10:42
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 10:42

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors