Företag i fokus:

Annons

Dubbdäckförbudet: Negativa konsekvenser för stadskärnan

Malarbron-Klaffbron. Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Först och främst: Vi är alla vänner av miljön, och önskar oss en hälsosam och trevlig stadskärna. Detta är givet och därför är det välkommet att kommunen tittar på frågan om luftföroreningar.

I den aktuella diskussionen om dubbdäcksförbud över Mälarbron är det dock viktigt att vi inte enbart fokuserar på eventuella miljömässiga fördelar, utan också att vi noggrant väger dessa mot de negativa konsekvenserna vi kan få på köpet. Ett förbud kan få betydande påverkan på besöksflöden och handel, och detta är något som måste tas på allvar.

Besöksflöden är en kritisk faktor för stadskärnans ekonomiska välmående. Om folk inte längre känner sig bekväma att besöka Södertälje på grund av restriktioner riskerar stadskärnan att förlora sin vitalitet. Besökare är inte bara viktiga för stadens ekonomi, utan de bidrar också till en mångsidig och livlig atmosfär som gör stadskärnan attraktiv.

”Minskade intäkter för butiker, restauranger och andra företag som är beroende av stadskärnans besöksflöden.”

Om ett dubbdäcksförbud införs är det troligt att vissa besökare kommer välja andra handelsplatser istället. Människor kan vara ovilliga att ta sig till stadskärnan om det innebär att de måste byta ut sina dubbdäck eller om de är oroliga för trafikproblem och längre restider. Detta kan leda till minskade intäkter för butiker, restauranger och andra företag som är beroende av stadskärnans besöksflöden.

Läs även: – Nej Rosenberg (M), förbjud inte dubbdäck i centrum

En annan oroande aspekt är att ett dubbdäcksförbud kan skapa en snedvriden konkurrenssituation. Om närliggande områden tillåter dubbdäck medan stadskärnan inte gör det, kan detta leda till att handeln flyttar till de områden där dubbdäck fortfarande är tillåtna. Det skulle vara orättvist för stadskärnan och dess näringsidkare att utsättas för en sådan nackdel, och för att mildra dessa potentiella negativa konsekvenser måste kommunen då överväga kompenserande åtgärder såsom subventioner eller investeringar som gynnar stadskärnan.

(Annonslänk)

Dessutom, ur ren miljösynpunkt är det avgörande att vi verkligen kommer åt kärnan i problemet. När vi tittar på IQAir-statistiken för Södertäljes luftkvalitet 2022 ser vi att mars månad sticker ut rejält, och till viss del även april. Jan-feb 2022 ligger Södertälje mycket närmare genomsnittet för svenska städer, men dessa månader är ju vinterdäcken också på. Däremot om man tittar på maj, juni och augusti är alla dessa månader sämre än januari. Hur kommer detta sig?

Påpekas bör att IQAir mäter hälsofarliga PM2,5-partiklar, medan dubbdäck istället är en källa till större PM10-partiklar. IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsrapport B2197 fastslår att dubbdäckens PM10-partiklar inte är att bedöma som alls lika hälsofarliga som PM2,5.

”Beslutsfattare måste vara medvetna om de potentiella riskerna”

Sammanfattat är det alltså kanske så att det är andra källor som ligger till grund för Södertäljes dåliga resultat i luftkvalitetsmätningen? Såsom broöppningar där bilar står med motorn igång. Kanske de passerande internationella fartygens utsläpp bidrar? Innan man tar beslut om åtgärder som riskerar slå mot stadskärnans besökare och näringsliv bör man noggrant utreda alla aspekter.

I en tid när stadskärnans överlevnad är hotad av e-handel och stora köpcentrum, är det viktigt att inte ytterligare komplicera dess situation med restriktioner som kan skrämma bort besökare. Ett dubbdäcksförbud må absolut vara en del av lösningen för en delvis förbättrad luftkvalitet men det måste genomföras med förståelse för vilken typ av partiklar man stoppar och med en noggrann avvägning av dess påverkan på stadskärnans ekonomi och attraktivitet.

Beslutsfattare måste vara medvetna om de potentiella riskerna, och de beslut som tas måste vara både effektiva och långsiktiga för att vi alla ska gå bästa möjliga framtid till mötes i Södertäljes stadskärna, för självklart vill vi både kunna trivas här och njuta av en härlig miljö.

Se IQAirs undersökning här

Tomas Björck,
Ordförande, Södertälje City

Aljoša Lagumdžija,
VD, Södertälje City

Läs även: – INSÄNDARE: (C) Dubbdäcksförbud över Mälarbron – äntligen.

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 28 september 2023 08:00
Senast uppdaterad: 26 september 2023 14:48

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors