Företag i fokus:

Annons

INSÄNDARE: – ”Vi minns det fruktansvärda torråret 2018”

Tage Gripenstam

Foto: Shamash Oyal.

Vi minns det fruktansvärda torråret 2018 – med stora problem för bland annat vår viktiga livsmedelsproduktion – när blir det likadant igen – 2023?

En ide kom för en tid sedan från några lantbrukare inom ramen för LRF om att återföra renat vatten från Himmerfjärdssverket till naturlandskapet. Idén kom samtidigt som samtalen startade om den nya anslutningen av recipienter bland annat i Hölö tätort till Himmerfjärdsverket. Skälet var bland annat när det nu ska grävas för VA så vore det lämpligt och kostnadseffektivt att samtidigt lägga ned en returledning. Varför ska rent vatten pumpas ut i Himmerfjärden i stället för att komma till nytta genom kontrollerad återförsel till olika delar av naturen. 

Miljö och klimat

Åtgärden är sannolikt bra både för den biologiska mångfalden, klimatet genom minskade koldioxidutsläpp, möjligheter att använda vattnet vid vattenbrist för bevattning och för brandbekämpning. Dessutom bidrar vattensamlingar och ytvatten till att stabilisera grundvattnet. Med andra ord många fördelar med en sådan/a åtgärd/er.

(Annonslänk)

Att återföra vatten på det här sättet (istället för att invänta regnet) är en komplicerad process och innebär stora investeringar som kräver en utredning inför en sannolik vattendom. 

Iden

Det behöver därför göras en gedigen utredning av denna möjlighet, det finns flera intressenter ägarkommuner, lantbruket, brandförsvaret, länsstyrelsen, naturintressen med flera. Vår bedömning är att det vore långsiktiga stora samhällsnyttor, det skulle stärka vår beredskap, gynna naturvärden, livsmedelsproduktionen och den viktiga vattentillgången. Med andra ord värt en större investering. Viktigt är att skicka med att detta inte är en fråga enbart för VA-kollektivet.

Centerpartiet föreslår därför att Södertälje kommun tar initiativ till en utredning för att pröva möjligheten och finansieringen av att återföra renat vatten från Himmerfjärdsverket i naturlandskapet.

För Centerpartiet

Tage Gripenstam,
gruppledare, Centerpartiet 

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 juni 2023 04:00
Senast uppdaterad: 20 juni 2023 20:50

Ny tidtabell för SL presenterad – förändringar för Södertälje

Tåg Pendel

Foto: Alexander Isa

SL lanserar en ny tidtabell från och med den 10 december, som innebär några förändringar, särskilt för busslinjer med parallellgående trafik. Vissa busslinjer kommer att dras in helt och andra får glesare trafik.

För Södertälje med omnejd innebär den nya tidtabellen bland annat att busslinje 785, som går mellan Södertälje centrum och Mörkö, ersätts av anropsstyrd kollektivtrafik – så kallad ”Mörkötrafik” – där resenärer bokar resa i förväg. Detta testas under ett år från och med den 1 december.  

Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Tryck på bilden för att anmäl er till julkassen

Vad gäller pendeltågen får linje 41 mellan Uppsala/Märsta och Södertälje minskat utbud under vardagar i mellantrafiken mellan Märsta och Tumba.

Dessutom kommer förstärkningslinje 44 mellan Kalhäll och Tumba inte att gå. Orsaken till förändringarna är ökade kostnader samtidigt som resandet har minskat.  

Tidtabellen kommer att gälla fram till den 21 juni då sommartidtabellen tar vid.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 08:30
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:35

Södertäljebo krävs på över 300.000 kronor

Kronofogden

Foto: Alexander Isa

En man från Södertälje står inför betalningskrav efter att ha mottagit 325 000 kronor i felaktigt utbetald ersättning från Försäkringskassan. Nu har ärendet eskalerat till Kronofogden för indrivning av skulden.

I Södertälje har en man blivit skyldig Försäkringskassan en betydande summa pengar. Mannen har inte återbetalat 325 000 kronor som han felaktigt fått i ersättning från myndigheten. För att återkräva dessa pengar har Försäkringskassan nu vänt sig till Kronofogden.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till mannen, vilket är det första steget i processen för att återkräva skulden.

Om mannen väljer att betala tillbaka skulden, kommer Försäkringskassan att dra tillbaka sin ansökan om betalningsföreläggande. Mannen har också möjlighet att bestrida skulden. Om så sker, måste Försäkringskassan överväga att ta ärendet vidare till domstol för att få skulden juridiskt fastställd.

Om skulden inte betalas eller bestrids, kommer Kronofogden att fastställa skulden och inleda processen för att driva in den. Denna händelseutveckling understryker vikten av korrekt hantering av offentliga medel och de konsekvenser som kan uppstå vid felaktiga utbetalningar.

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 3 december 2023 05:00
Senast uppdaterad: 3 december 2023 00:34

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors