Företag i fokus:

Annons

KD: Öronmärk 25 miljoner till trygghetsåtgärder

Anna Syrjänen Foto: Luca Mara.

Anna Syrjänen (KD), gruppledare kommunfullmäktige. Foto: Luca Mara.

Kristdemokraterna och den tidigare majoriteten lämnade förra året ifrån sig ett plusresultat på 457,4 miljoner kronor. Det är hela 356 miljoner bättre än budgeterat. Vi föreslår därför att 25 miljoner av överskottet öronmärks för fler trygghetsåtgärder i Södertälje kommun.

Årsredovisningen för 2022 visar bland annat att skolan gick med ett rejält plus. Det är i och för sig positivt att kunna samla i ladorna inför en osäker framtid, men samtidigt är det viktigt att beslutade resurser verkligen används för att möta Södertäljebornas behov inom utbildning, äldreomsorg och socialtjänst.

Av kommunfullmäktiges åtta mål är tre gulflaggade i bokslutet, det vill säga att insatser genomförts, men att man inte nått ända fram. Det gäller ”Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen”, ”Medborgarna har inflytande” och ”Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning”.

Förskolans kunskapsområden matematik, naturvetenskap och lek/spel visar sjunkande kunskapsnivåer, medan språkutvecklingen förbättras något. För grundskolan är trenden att det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till gymnasieskolans högskoleförberedande program försämras, utom till yrkesprogrammen. Sammantaget illustrerar detta behovet av det omfattande ”utbildningspaket” i syfte att förbättra resultaten, som KD presenterade i höstens skuggbudget.

(Annonslänk)

I årsredovisningen konstateras attvaldeltagandet sjönk, trots en vällovlig kommunal informationskampanj. Den fristående utvärderingen lyfter fram både lyckade och mindre lyckade åtgärder. En lärdom är att insatser under valåret behöver kompletteras med aktiviteter under hela mandatperioden. Hit hör bland annat medborgardialoger, till exempel om den egna stadsdelens utveckling, och utökade samarbeten med föreningar och samfund.

Södertälje brottas tidvis med höga halter av skadliga partiklar i stadsluften. Kommunen har påbörjat ett arbete som på sikt ska minska kommunens utsläpp och miljöbelastning, där samåkning och elcyklar vid hembesök nämns. Det är i och för sig bra, men räcker inte på långa vägar för att få bukt med partikelproblemen i stadskärnan. Vi vill påskynda arbetet med ombyggnader av ökända vägkorsningar, nya förbifarter, smartare trafikstyrning och -reglering, effektivare sandupptagning samt plantering av gröna barriärer utmed de mest belastade stråken.

Telgekoncernen går back med 28,9 miljoner kronor, vilket är en försämring med 251 miljoner jämfört med förra året. Förklaringen stavas högre räntekostnader och nedskrivningar i stadsnätet och Lunakvarteret. Vi vill här höja ett varningens finger för dyrare investeringar, större upplåning och betungande räntekostnader, som riskerar att urholka det ekonomiska utrymmet för kärnverksamheterna. Bara 74 procent av investeringarna blir verklighet och förseningar leder ofta till ökade kostnader. Det gäller därför att noga följa upp, men även att pröva och ompröva alla investeringsbeslut. Vi menar också att en ny översyn av Telges bolagsstruktur bör aktualiseras. Utred till exempel konsekvenserna av en försäljning av Telge Energi AB, som idag slåss om kunderna på en tuff elmarknad.

KD gick till val på att göra Södertälje tryggare att bo, leva och verka i. Vi föreslår därför, vid sidan av det vällovliga myndighetssamarbetet PAX, att 25 miljoner av det goda resultatet i bokslutet öronmärks för angelägna trygghetsskapande åtgärder. Det kan handla om fler trygghetskameror, bättre belysning av offentliga miljöer, nya mötesplatser i stadsdelarna och ökat underhåll av våra hårt åtgångna gator och cykelbanor.

Kristdemokraterna tar ansvar och har Södertäljebornas bästa för ögonen – även i opposition.

Anna Syrjänen (KD), gruppledare kommunfullmäktige

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 22 april 2023 05:00
Senast uppdaterad: 22 april 2023 01:03

Sluta svartmåla Södertälje Godner – Börja se det unika

Boel Godner

Foto: Shamash Oyal

”Politiker blir man enbart för att sko sig på andra”. Att uttrycka sig så gör vi inte. Ty det är att dra alla politiker över en kam – även om det finns politiker som utnyttjar sina positioner till egen fördel och agerar i första hand för egen vinning.

Vi avstår eftersom det skulle skapa politikerförakt och skada vår demokrati. Men Boel Godner (S) säger ”Det är verkligen så, man utbildar sig till advokater bara för att hjälpa de kriminella. Det gäller även läkare, mäklare och så vidare.” Uttalandet gjordes vid ett seminarium på Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Vid kontroller i Södertälje hittades ”ett helt sjukhus under marken” lägger Godner till, vilket för tankarna till Hamas tunnlar och inte till den källarvåning det var. Dessa uttalanden är knappast sakliga än mindre ansvarsfulla och leder till polarisering.

Boel Godner vill vara bäst i klassen i brottsbekämpning och hennes retorik liknar mer och mer regeringens och dess samarbetsparti Sverigedemokraterna. Hon upprepar och sprider samma budskap om en nidbild av Södertälje till omvärlden.

”Konsekvenserna av Godners beskrivning av staden är tydligt negativa och förödande.”

Vi hör sällan Godner prata om inkludering, de goda krafter som finns här och om det som är unikt med staden. Konsekvenserna av Godners beskrivning av staden är tydligt negativa och förödande. Vi ser att goda krafter och verksamheter försvinner från kommunen, senast KTH som beslutat att flytta. Placeringen av Utbetalningsmyndigheten i Södertälje bedömdes av finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ”omdömeslös”.

I sin iver att visa omvärlden, regeringen och övriga kommuner i Sverige hur ”duktigt” det jobbas med brottsbekämpning skjuter Godner sig själv i foten. Det är inte så konstigt att företag och myndigheter väljer bort Södertälje. Vi börjar nu fråga oss själva om det är värt att bo kvar eller jobba här när vi gång på gång ser hur vår stad svartmålas eller ännu värre när vi och våra barn pekas ut som potentiella kriminella. Vem vill i dag förknippas med Södertälje?

Några säger ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig”, men så är det inte.

Detta bidrar till en tystnadskultur som utvecklas och växer sig starkare. Några säger ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig”, men så är det inte. Vi är en stor grupp assyrier/syrianer som bor här. När det också uttryckligen sägs att infiltration sker i kyrkor, föreningar och på bröllopsfester är det, som assyrier/syrian, lätt att känna sig träffad. Att gå runt med känslan av att vara utpekad och särbehandlad är inget annat än att utsättas för minoritetsstress.

Minoritetsstress och övriga negativa konsekvenser av en retorik som svartmålar Södertälje drabbar även kommande generationer. Detta känner våra barn av och det begränsar deras liv redan innan de ens hunnit bli en del av samhället.

Som vanliga Södertäljebor hamnar vi och våra barn mellan två destruktiva krafter. Å ena sidan den organiserade brottsligheten som vi mer än något vill bekämpa, å andra sidan stigmatiseringen som sipprar ut ur Södertäljes stadshus.

En god samhällsutveckling för Södertälje kräver förutom brottsbekämpning också aktiva åtgärder för ökat samhällsengagemang, inkludering och social sammanhållning där alla goda krafter behövs och får bidra i det viktiga förebyggande arbetet.

Vi uppmanar Godner att ändra sin retorik med att svartmåla staden och i stället börja bygga upp tillit mellan människor, olika grupper och institutioner.

Sanny Shamoun
fil dr psykologi

Hülya Koc
fil kand företagsekonomi

Yelda Hadodo
skådespelare/regissör

Text:

Detta är en debatt/insändare. Åsikterna är skribentens egna

Dela via:

Shares
Publicerad: 8 december 2023 21:00
Senast uppdaterad: 8 december 2023 18:28

Snabbussar och fler avgångar – succé för kollektivtrafiken

IMG_9098

Foto: Alexander Isa

Den stora satsningen på kollektivtrafiken i Södertälje med bland annat nya snabbusslinjer och fler avgångar har gett resultat. På ett år har antalet bussresenärer ökat med 16 procent i kommunen.

I augusti 2022 skrev Södertälje kommun, Nobina och Region Stockholm på en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje. Målen var bland annat att förbättra stadsbusstrafiken och utveckla landsbygdstrafiken. Redan nu, drygt ett år senare, har satsningen fått effekt. Det uppger Södertälje kommun på sin hemsida.

Julkassen: Samarbete mellan Telgenytt och St:Afrems ortodoxa kyrka

Nya snabbusslinjer med halverad restid har införts och 3000 fler resor görs varje dag med kollektivtrafiken i kommunen.

– Snabbussarna har blivit en jättesuccé och är fullsatta åt bägge håll, säger Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg i Södertälje på kommunens hemsida.

Även landsbygdstrafiken utvecklas med fler avgångar och hållplatser på Mörkö, medan det på Nyköpingsvägen planeras för nya busskörfält för att slippa fastna i bilköer.

– Att vi i detta strategiska samarbete genomför åtgärder för bussarnas framkomlighet gör kollektivtrafiken ännu mer attraktiv, säger Håkan Karlsson, projektledare på Region Stockholm.

Satsningen på kollektivtrafiken i Södertälje fortsätter de kommande åren för att locka fler att välja bussen framför bilen.

Skribent: Lucas T

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 8 december 2023 18:12
Senast uppdaterad: 8 december 2023 18:26

Annons

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Julkassen

I samarbete med St: Afrems ortodoxa kyrka
Utdelningen sker den 21 december i S:t Afrems kyrka på
Klockarvägen 110 från klockan 15:00 till 20:00.

Swisha till 123 314 57 03
eller sätt in på Bankgiro 5324-1451.

Ange ”Julkassen” och givarens/företagets namn på inbetalningen. Sista inbetalningsdag är den 15 december.
Är du i behov av Julkassen? Anmäl dig här redan idag.